Ligi 95% Eesti elanikest elab mõnele spordiobjektile lähemal kui 3 kilomeetrit.

Eesti Spordiregistri augustis ja septembris teostatud analüüsist selgub, et 94,3%-l Eesti elanikest on 3 kilomeetri raadiuses elukohast vähemalt üks spordiobjekt. Maakonniti on spordiobjektide lähedus elukohale suurim Harjumaal (koos Tallinnaga) ning Ida-Virumaal, kõige kaugemal on spordiobjektid elanikest Hiiu- ja Saaremaal.

Vähemalt 2 spordialaga saab 3 kilomeetri raadiuses oma elukohast tegeleda 92,7%, vähemalt 5 spordialaga 89% ning vähemalt 10 alaga 82,9% Eesti elanikest.