Spordiobjektide andmete uuendamine

Alanud on Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmete uuendamine. Alates 2018. a on spordiregistri spordiehitiste alamandmekogu iga-aastase andmete uuendamise tähtajaks 1. märts (varasema 1. novembri asemel).

Käesoleval aastal uuendatakse 2018. a ja varem Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmeid. Sagedamini kui kord kalendriaastas tuleb spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid uuendada juhul, kui muutuvad spordiobjekti üldandmed (nt spordiobjekti nimi, kasutuses oleku staatus, kontaktandmed), lisandub uus sportimispaik jne. Andmete uuendamise eesmärgiks on spordiregistris kajastuvate andmete ajakohasus