30. juuni on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg spordiorganisatsioonidele

Eesti spordiregister tuletab meelde, et 30. juuni on äriregistrile majandusaasta aruande esitamise tähtaeg spordiorganisatsioonidele, kelle majandusaasta lõppes koos kalendriaastaga 31.12.2020.

Eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed on üks osa spordiklubide, EOK liikmeskonda mitte kuuluvate spordiühenduste ning spordiklubina tegutsevate spordialaliitude ja -ühenduste kohta Eesti spordiregistrisse kantavatest andmetest.

Majandusaasta aruannet saab esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu: https://ettevotjaportaal.rik.ee/.

EOK liikmesorganisatsioonid saavad oma liikmeskonna äriregistrile majandusaasta aruande esitamise seisu jooksvalt vaadata lingilt: http://www.spordiregister.ee/admin/arireg_liidud.php?aasta=2021.

Spordiobjektide andmete uuendamine

Alanud on Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide iga-aastane andmete uuendamine. Andmete uuendamise tähtaeg on 1. märts 2021. a.

Käesoleval aastal uuendatakse 2020. a ja varem Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmeid. Sagedamini kui kord kalendriaastas tuleb spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid uuendada juhul, kui muutuvad spordiobjekti üldandmed (nt spordiobjekti nimi, kasutuses oleku staatus, kontaktandmed), lisandub uus sportimispaik jne. Andmete uuendamise eesmärgiks on spordiregistris kajastuvate andmete ajakohasus.
Palun oodake!
Mõne aja pärast algab Teie mobiiltelefonis autentimisprotseduur.
Kontrollkood on: __kood__

Smart-IDga sisselogimiseks tuleb Teil oma telefoni sisestada Smart-ID PIN1-kood pärast seda, kui olete saanud teavituse sama kontrollkoodiga, mida näete siin.
Tuvastamine õnnestus! Smart-ID-ga isiku tuvastamine ebaõnnestus