30. juuni on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg spordiorganisatsioonidele

Eesti spordiregister tuletab meelde, et 30. juuni on äriregistrile majandusaasta aruande esitamise tähtaeg spordiorganisatsioonidele, mille majandusaasta lõppes koos kalendriaastaga 31.12.2017.

Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid esitavad 2017. a majandusaasta andmed kahes osas:
1) 30. juuniks tavapärane majandusaasta aruanne äriregistrile (Eesti spordiregistri põhimääruse § 22 lg 11);
2) ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober 4 arvu spordiorganisatsiooni majandusaasta tulude ja kulude taksonoomia järgi Eesti spordiregistrile: üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja välja makstud stipendiumide andmed (Eesti spordiregistri põhimääruse § 22 lg 1). 

Spordiorganisatsioonide uus tegevusandmete uuendamise ajavahemik

Alates 1. jaanuarist 2018 muutub spordiorganisatsioonide iga-aastane andmete uuendamise tähtaeg spordiregistris.

Senise 1. märtsi asemel tuleb andmeid uuendada ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober, samal ajal esitatakse spordiregistrile ka tulude-kulude 4 arvu spordiorganisatsioonide taksonoomia järgi (füüsiliste isikute maksetest saadud tulud, treenerite ja juhendajate tööjõukulud, sportlaste tööjõukulud ja väljamakstud stipendiumid).