Ligi 95% Eesti elanikest elab mõnele spordiobjektile lähemal kui 3 kilomeetrit.

Eesti Spordiregistri augustis ja septembris teostatud analüüsist selgub, et 94,3%-l Eesti elanikest on 3 kilomeetri raadiuses elukohast vähemalt üks spordiobjekt. Maakonniti on spordiobjektide lähedus elukohale suurim Harjumaal (koos Tallinnaga) ning Ida-Virumaal, kõige kaugemal on spordiobjektid elanikest Hiiu- ja Saaremaal.

Vähemalt 2 spordialaga saab 3 kilomeetri raadiuses oma elukohast tegeleda 92,7%, vähemalt 5 spordialaga 89% ning vähemalt 10 alaga 82,9% Eesti elanikest.

Tööpakkumine programmeerijale

Spordikoolituse ja -Teabe SA otsib Tartusse


PHP ARENDAJAT

Arendaja tööülesanneteks on:

  • Eesti spordiregistri toimimise tagamine
  • registriga seotud teenuste väljatöötamine
  • spordialaste veebirakenduste loomine

Saad tööga hakkama kui:

  • valdad väga heal tasemel PHP ja MySQLi
  • ei jää hätta HTMLi, CSSi, JavaScripti ja Apache’iga
  • oskad end asetada kasutaja rolli
  • oled enda töö organiseerimisel distsiplineeritud

Eeliseks on:

  • IT-alane kõrgharidus
  • kogemus veebipõhiste teenuste juurutamisel
  • huvi spordi vastu

Täistööajaga töökoht asub Tartus, Sind ootavad sõbralikud ja toetavad kolleegid ning põnev...