30. juuni on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg spordiorganisatsioonidele

Eesti spordiregister tuletab meelde, et 30. juuni on äriregistrile majandusaasta aruande esitamise tähtaeg spordiorganisatsioonidele, kelle majandusaasta lõppes koos kalendriaastaga 31.12.2023.

Õigeaegne (üldjuhul 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu) majandusaasta aruande esitamine äriregistrile on seadusest tulenev kohustus kõigile juriidilistele isikutele. Majandusaasta aruande andmed on osa spordiorganisatsioonide (spordiklubid, spordiühendused, spordialaliidud, maakonna spordiliidud ja rahvuslik olümpiakomitee) kohta Eesti spordiregistrisse kantavatest andmetest. Kui spordiorganisatsioon jätab andmed nõuetekohaselt esitamata kaotab õiguse saada võimalikku sporditoetust riigieelarvest.

Majandusaasta aruannet saab esitada elektrooniliselt e-äriregistri kaudu: https://ariregister.rik.ee/est.

Koos majandusaasta aruande esitamisega äriregistrile palub spordiregister spordiorganisatsioonidel üle kontrollida, et organisatsiooni põhitegevusala äriregistris kuulub spordi valdkonda, kuna see on üks spordiorganisatsiooni põhitunnuseid. Põhitegevusala saab organisatsioon muuta äriregistris ainult majandusaasta aruande esitamise ajal.

Algas koolide sportimistingimuste kaardistamise uuring

Spordikoolituse ja -Teabe SA alustas 24. aprillil koolide sportimistingimuste kaardistamist, mille eesmärgiks on saada ülevaade üldhariduskoolides toimuvast sporditegevusest ning kaardistada võimalused ja vajadused uue kehalise kasvatuse / liikumisõpetuse ainekava täitmiseks ja õpilaste liikumisaktiivsuse ning -oskuste arenguks.

Uuringu koostööpartneriteks on Haridus- ja Teadusministeerium, Liikumisharrastuse Kompetentsikeskus, TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, Eesti Kehalise Kasvatuse Liit ning Eesti Linnade ja Valdade Liit.
Palun oodake!
Mõne aja pärast algab Teie mobiiltelefonis autentimisprotseduur.
Kontrollkood on: __kood__

Smart-IDga sisselogimiseks tuleb Teil oma telefoni sisestada Smart-ID PIN1-kood pärast seda, kui olete saanud teavituse sama kontrollkoodiga, mida näete siin.
Tuvastamine õnnestus! Smart-ID-ga isiku tuvastamine ebaõnnestus