Spordiregistri administreerimiskeskkond

https://www.spordiregister.ee/admin/
Adminstreerimiskeskkonna kaudu toimub spordiorganisatsioonide ja spordiobjektide andmete esitamine ning treenerikutse taotlemine ja treeneri andmete muutmine.


Spordiorganisatsioon

Organisatsiooni registreerimistaotlus
Registreerimistaotluse täidavad hiljuti loodud spordiorganisatsioonid, kes ei ole veel spordiregistrisse kantud.

Andmete esitamine / uuendamine

Tavapärane organisatsiooni ankeedi esitamine kas tähtajaks või andmete muutumisel.

Organisatsiooni andmehalduri määramine
Andmehaldur on inimene, kellele avatakse juurdepääs administreerimiskeskkonnale. Andmehaldurit saab määrata organisatsiooni juhatuse liige.
Juhend


Spordiobjekt

Spordiobjekti registreerimistaotlus
Registreerimistaotluse täidab registrisse kandmata spordiobejkti omaniku esindaja (kinnistusraamatu alusel).
Juhend

Andmete esitamine / uuendamine

Tavapärane spordiobjekti ankeedi esitamine kas tähtajaks või andmete muutumisel.
Juhend

Spordiobjekti andmehalduri määramine
Andmehaldur on inimene, kellele avatakse juurdepääs administreerimiskeskkonnale. Andmehaldurit saab määrata spordiobejkti omaniku esindaja.
Juhend

Treener

Treenerikutse taotlemine ja treeneri andmete muutmine
Treenerikutse taotlusvormi täitmine ja treeneri andmete muutmine.
Juhend

Spordiorganisatsioon

Eesti spordiregistri ankeet: SPORDIORGANISATSIOON (2019)   eesti keeles   vene keeles
Tavapärane organisatsiooni ankeedi esitamine kas tähtajaks või andmete muutumisel.
Juhend  eesti keeles  vene keeles

Organisatsiooni andmehalduri määramine  eesti keeles  vene keeles
Andmehaldur on inimene, kellele avatakse juurdepääs administreerimiskeskkonnale. Andmehaldurit saab määrata organisatsiooni juhatuse liige.

Organisatsiooni registreerimistaotlus  eesti keeles  vene keeles
Registreerimistaotluse täidavad hiljuti loodud spordiorganisatsioonid, kes ei ole veel spordiregistrisse kantud.

Spordiobjekt

Spordiobjekti ankeeti saab esitada ainult elektrooniliselt.

Spordiobjekti andmehalduri määramise taotlus
Andmehaldur on inimene, kellele avatakse juurdepääs administreerimiskeskkonnale. Andmehaldurit saab määrata spordiobejkti omaniku esindaja.

Spordiobjekti registreerimistaotlus
Registreerimistaotluse täidavad spordiobjektid, kes ei ole veel spordiregistrisse kantud.
Volikirja näidis spordiobjektide andmete esitamiseks

Treener

Treenerikutse taotlusi ja treeneri andmete muudatusi saab esitada ainult elektrooniliselt.