Spordiregistri administreerimiskeskkond

https://www.spordiregister.ee/admin/
Adminstreerimiskeskkonna kaudu toimub spordiorganisatsioonide ja spordiobjektide andmete esitamine ning treenerikutse taotlemine ja treeneri andmete muutmine.


Spordiorganisatsioonide alamandmekogu

Organisatsiooni registreerimistaotlus
Registreerimistaotluse täidavad hiljuti loodud spordiorganisatsioonid, kes ei ole veel spordiregistrisse kantud.

Andmete esitamine / uuendamine

Tavapärane organisatsiooni ankeedi esitamine kas tähtajaks või andmete muutumisel.
Juhend  eesti keeles  vene keeles

Organisatsiooni andmehalduri määramine
Andmehaldur on inimene, kellele avatakse juurdepääs administreerimiskeskkonnale. Andmehaldurit saab määrata organisatsiooni juhatuse liige.


Spordiehitiste alamandmekogu

Spordiobjekti registreerimistaotlus
Registreerimistaotluse täidab registrisse kandmata spordiobjekti omaniku esindaja (kinnistusraamatu alusel).
Juhend

Andmete esitamine / uuendamine

Tavapärane spordiobjekti ankeedi esitamine kas tähtajaks või andmete muutumisel.
Juhend

Spordiobjekti andmehalduri määramine
Andmehaldur on inimene, kellele avatakse juurdepääs administreerimiskeskkonnale. Andmehaldurit saab määrata spordiobjekti omaniku esindaja.
Juhend

Volikirja näidis spordiobjektide andmete esitamiseks


Treenerite alamandmekogu

Treenerikutse taotlemine ja treeneri andmete muutmine
Treenerikutse taotlusvormi täitmine ja treeneri andmete muutmine.


Sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu

Juhend sportlasetoetuste ja -stipendiumide alamandmekogu kasutamiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse registreerimistaotlus ja andmehalduri määramine
Andmehaldur on inimene, kellele avatakse juurdepääs administreerimiskeskkonnale. Andmehaldurit saab määrata kohaliku omavalitsuse üksuse esindaja.

Spordikooli (pidaja ei ole spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonina) registreerimistaotlus ja andmehalduri määramine
Andmehaldur on inimene, kellele avatakse juurdepääs administreerimiskeskkonnale. Andmehaldurit saab määrata spordikooli esindaja.


Andmehaldurite haldamine

https://www.spordiregister.ee/andmehaldurid/ 
Esindusõigusliku isiku juurdepääs spordiorganisatsioonide ja spordiobjektide andmehaldurite haldamise keskkonda.