Spordiorganisatsioonid

Senised tähtajad
1. märts – tegevusandmed
30. juuni – tulude-kulude andmed

Tähtajad alates 01.01.2018
1. september – 31. oktoober - tegevusandmed ja tulude-kulude 4 arvu
Majandusaasta aruanne ÄRle seaduses ettenähtud korras – ei muutu

Spordiobjektid

Senised tähtajad (kehtivad ka 2017. aasta sügisel)
1. oktoober – uute objektide algandmed (KOVid)
1. november – registrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine

Tähtajad alates 01.07.2018
1. veebruar – uute spordiobjektide algandmete esitamine
1. märts – registrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine