30. juuni on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg spordiorganisatsioonidele

Eesti spordiregister tuletab meelde, et 30. juuni on äriregistrile majandusaasta aruande esitamise tähtaeg spordiorganisatsioonidele, kelle majandusaasta lõppes koos kalendriaastaga 31.12.2023.

Õigeaegne (üldjuhul 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu) majandusaasta aruande esitamine äriregistrile on seadusest tulenev kohustus kõigile juriidilistele isikutele. Majandusaasta aruande andmed on osa spordiorganisatsioonide (spordiklubid, spordiühendused, spordialaliidud, maakonna spordiliidud ja rahvuslik olümpiakomitee) kohta Eesti spordiregistrisse kantavatest andmetest. Kui spordiorganisatsioon jätab andmed nõuetekohaselt esitamata kaotab õiguse saada võimalikku sporditoetust riigieelarvest.

Majandusaasta aruannet saab esitada elektrooniliselt e-äriregistri kaudu: https://ariregister.rik.ee/est.

Koos majandusaasta aruande esitamisega äriregistrile palub spordiregister spordiorganisatsioonidel üle kontrollida, et organisatsiooni põhitegevusala äriregistris kuulub spordi valdkonda, kuna see on üks spordiorganisatsiooni põhitunnuseid. Põhitegevusala saab organisatsioon muuta äriregistris ainult majandusaasta aruande esitamise ajal.


Spordivaldkonna põhitegevusalasid kajastavad EMTAK-koodid algavad 931ga ja on:
93121 Spordiklubide tegevus
93122 Invaspordiklubide tegevus
93131 Aeroobika- ja jõusaalide tegevus
93191 Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus
93199 Mujal liigitamata sporditegevus
93192 Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük

Ülejäänud, sh sõna „sport“ sisaldavad põhitegevusalad (nt 85511 spordikoolid, 85522 tantsukoolid, 85519 muu spordi- ja vabaaja koolitus) ei ole spordivaldkonna põhitegevusalad.

EOK liikmesorganisatsioonid saavad enda ja oma liikmeskonna majandusaasta aruande esitamise seisu ja põhitegevusala kontrollida lingilt: https://www.spordiregister.ee/admin/arireg_liidud.php?aasta=2024.

Spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada Eesti spordiregistrisse kantud andmeid igal kalendriaastal ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober ning esitada äriregistrile majandusaasta aruanne seaduses sätestatud tähtajaks. Palun oodake!
Mõne aja pärast algab Teie mobiiltelefonis autentimisprotseduur.
Kontrollkood on: __kood__

Smart-IDga sisselogimiseks tuleb Teil oma telefoni sisestada Smart-ID PIN1-kood pärast seda, kui olete saanud teavituse sama kontrollkoodiga, mida näete siin.
Tuvastamine õnnestus! Smart-ID-ga isiku tuvastamine ebaõnnestus