30. juuni on majandusaasta aruande esitamise tähtaeg spordiorganisatsioonidele

Eesti spordiregister tuletab meelde, et 30. juuni on äriregistrile majandusaasta aruande esitamise tähtaeg spordiorganisatsioonidele, kelle majandusaasta lõppes koos kalendriaastaga 31.12.2020.

Eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed on üks osa spordiklubide, EOK liikmeskonda mitte kuuluvate spordiühenduste ning spordiklubina tegutsevate spordialaliitude ja -ühenduste kohta Eesti spordiregistrisse kantavatest andmetest.

Majandusaasta aruannet saab esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu: https://ettevotjaportaal.rik.ee/.

EOK liikmesorganisatsioonid saavad oma liikmeskonna äriregistrile majandusaasta aruande esitamise seisu jooksvalt vaadata lingilt: http://www.spordiregister.ee/admin/arireg_liidud.php?aasta=2021.

Vastavalt Eesti spordiregistri põhimäärusele on spordiorganisatsioonil kohustus uuendada Eesti spordiregistrisse kantud andmeid igal kalendriaastal ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober ning esitada äriregistrile majandusaasta aruanne seaduses sätestatud tähtajaks. Õigeaegne majandusaasta aruande esitamine äriregistrile on seadusest tulenev kohustus kõigile juriidilistele isikutele.

Palun oodake!
Mõne aja pärast algab Teie mobiiltelefonis autentimisprotseduur.
Kontrollkood on: __kood__

Smart-IDga sisselogimiseks tuleb Teil oma telefoni sisestada Smart-ID PIN1-kood pärast seda, kui olete saanud teavituse sama kontrollkoodiga, mida näete siin.
Tuvastamine õnnestus! Smart-ID-ga isiku tuvastamine ebaõnnestus