Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine

1. septembril algab iga-aastane Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu uuendamine. Andmete uuendamise tähtaeg on 31. oktoober 2023.

Andmete uuendamise käigus peavad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid esitama spordiregistrile tegevusandmed hetkeseisuga ja tulude-kulude 3 arvu majandusaasta 2022 kohta.

Andmete uuendamiseks esitab spordiorganisatsiooni andmehaldur spordiorganisatsiooni andmed oma kasutajakontol asukohaga http://www.spordiregister.ee/admin.

Andmete uuendamise eesmärk on Eesti spordiregistri ajakohastamine spordiorganisatsioonide, nende tegevusalade, kontaktandmete, rahvusvahelise tegevuse, liikmeskonna, harrastatavate spordialade, harrastajate arvulise, vanuselise ja soolise koosseisu, tegutsemispaikade, treenerite ja treenerikutseta juhendajate tööhõive, personali ning eelmise majandusaasta tulude ja kulude andmete osas.

Täpsem info andmete esitamise tähtaegade kohta on leitav siin.

Samal ajal viiakse läbi spordiregistri täiendamine 2023. a või varem registreeritud, tegutsevate spordiorganisatsioonide ning spordi katusorganisatsioonide liikmeskonda kuuluvate muude organsatsioonide andmetega. Spordiregistrisse kandmiseks tuleb esitada organisatsiooni registreerimistaotlus (esitab juhatuse liige, sisselogimine ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu), millega selgitatakse välja organisatsiooni liik, andmekogusse kandmise ja täiendavate andmete esitamise vajadus.

Andmete esitamine on spordiorganisatsioonidele kohustuslik vastavalt kultuuriministri 17. augusti 2020.a määruse nr 4 “Eesti spordiregistri põhimäärus” § 23 lg-le 1 ja 2 ning § 29 lg-le 1 ja 2.
Palun oodake!
Mõne aja pärast algab Teie mobiiltelefonis autentimisprotseduur.
Kontrollkood on: __kood__

Smart-IDga sisselogimiseks tuleb Teil oma telefoni sisestada Smart-ID PIN1-kood pärast seda, kui olete saanud teavituse sama kontrollkoodiga, mida näete siin.
Tuvastamine õnnestus! Smart-ID-ga isiku tuvastamine ebaõnnestus