Kava koodKava nimetus
143857Üld-kehaline ettevalmistus

Vaata spordikooli pidava spordiorganisatsiooni andmeid