Eestis kehtiva eriolukorra tingimustes ja kultuuriministri määrusesesse nr. 9 kinnitatud muudatuse - 08.04.2020 alusel jääb täiskoormusel (24 tundi nädalas) töötava treeneri tööjõukulude toetuseks 630,00 eurot ühes kuus, madalama koormusega töötamisel rakendatakse proportsionaalsust vastavalt tasustatavale nädalakoormusele. Kui spordiklubi, spordikool või spordialaliit vähendab töölepingu seaduse § 37 alusel eriolukorrast põhjustatud majanduslikest asjaoludest tulenevalt toetuse saamisega seotud treeneri töötasu, võib seda teha omaosaluse arvelt tagades täiskoormusel töötavale treenerile vähemalt brutotöötasu alammäära - 584 eurot - tasumise.

Töötasu arvutamise kalkulaator ilma töötukassata


Töötasu arvutamise kalkulaator, kui tööandja pöördub Eesti Töötukassasse