OM-alad mitte OM-dist.,harj mitte OM-alad Kokku
2021.a. Ind. Vst. Ind. Vst. Ind. Vst. Ind. Vst. Kokku
OM, MM, EM abs. 3 2 5 10 43 14 51 26 77
MM, EM Jun. 7 5 5 12 3 24 8 32
NOM, MM, EM, ENOF Noored. 10 1 1 37 11 48 12 60
Kokku 20 3 11 15 92 28 123 46 169
Alates 2013. aastast kuuluvad arvestusse rahvusvaheliste tiitlivõistluste (OM, NOM, MM, EM, ENOF) medalivõidud, mis vastavad järgmistele tingimustele:
spordiala (distsipliin) - rahvusvahelise katusorganisatsiooni tunnustatus SportAccordi poolt või Eesti alaliidu kuulumine EOK-sse;
vanuseklass - täiskasvanud, noorsugu (U-23), juuniorid (U-20), maksimaalselt kaks vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
osavõtjate arv - osalejaid enam kui medalikohti;
kodakondsus - medalist peab olema Eesti kodakondsusega.