OM-alad mitte OM-dist.,harj mitte OM-alad Kokku
2024.a. Ind. Vst. Ind. Vst. Ind. Vst. Ind. Vst. Kokku
OM, MM, EM abs. 5 1 4 3 35 7 44 11 55
MM, EM Jun. 3 1 1 38 2 41 4 45
NOM, MM, EM, ENOF Noored. 14 1 39 4 53 5 58
Kokku 22 3 4 4 112 13 138 20 158
Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.