OM-alad mitte OM-dist.,harj mitte OM-alad Kokku
2021.a. Ind. Vst. Ind. Vst. Ind. Vst. Ind. Vst. Kokku
OM, MM, EM abs.
MM, EM Jun.
NOM, MM, EM, ENOF Noored.
Kokku
Alates 2013. aastast kuuluvad arvestusse rahvusvaheliste tiitlivõistluste (OM, NOM, MM, EM, ENOF) medalivõidud, mis vastavad järgmistele tingimustele:
spordiala (distsipliin) - rahvusvahelise katusorganisatsiooni tunnustatus SportAccordi poolt või Eesti alaliidu kuulumine EOK-sse;
vanuseklass - täiskasvanud, noorsugu (U-23), juuniorid (U-20), maksimaalselt kaks vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
osavõtjate arv - osalejaid enam kui medalikohti;
kodakondsus - medalist peab olema Eesti kodakondsusega.