OM-alad mitte OM-dist.,harj mitte OM-alad Kokku
2021.a. Ind. Vst. Ind. Vst. Ind. Vst. Ind. Vst. Kokku
OM, MM, EM abs. 1 3 1 3 2 5
MM, EM Jun. 2 2 2
NOM, MM, EM, ENOF Noored. 3 3 2 6 2 8
Kokku 3 1 8 3 11 4 15
Alates 2013. aastast kuuluvad arvestusse rahvusvaheliste tiitlivõistluste (OM, NOM, MM, EM, ENOF) medalivõidud, mis vastavad järgmistele tingimustele:
spordiala (distsipliin) - rahvusvahelise katusorganisatsiooni tunnustatus SportAccordi poolt või Eesti alaliidu kuulumine EOK-sse;
vanuseklass - täiskasvanud, noorsugu (U-23), juuniorid (U-20), maksimaalselt kaks vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
osavõtjate arv - osalejaid enam kui medalikohti;
kodakondsus - medalist peab olema Eesti kodakondsusega.