OM-alad mitte OM-dist.,harj mitte OM-alad Kokku
2023.a. Ind. Vst. Ind. Vst. Ind. Vst. Ind. Vst. Kokku
OM, MM, EM abs. 1 9 5 59 21 69 26 95
MM, EM Jun. 11 1 1 26 5 38 6 44
NOM, MM, EM, ENOF Noored. 21 2 46 5 69 5 74
Kokku 33 1 12 5 131 31 176 37 213
Alates 2013. aastast kuuluvad arvestusse rahvusvaheliste tiitlivõistluste (OM, NOM, MM, EM, ENOF) medalivõidud, mis vastavad järgmistele tingimustele:
spordiala (distsipliin) - rahvusvahelise katusorganisatsiooni tunnustatus SportAccordi poolt või Eesti alaliidu kuulumine EOK-sse;
vanuseklass - täiskasvanud, noorsugu (U-23), juuniorid (U-20), maksimaalselt kaks vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
osavõtjate arv - osalejaid enam kui medalikohti;
kodakondsus - medalist peab olema Eesti kodakondsusega.