Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine

1. septembril algab iga-aastane Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu uuendamine, mille käigus peavad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid sõltuvalt oma liigist ja tegevuse staatusest esitama 31. oktoobriks spordiregistrile 2019. a tegevusandmed ja 2018. majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia järgi (4 arvu: üksikisikutelt saadud tulud, kuludest stipendiumid, treenerite ja juhendajate tööjõukulud, sportlaste tööjõukulud). Uuendusena palutakse spordi katusorganisatsioondel esitada andmed oma tegevjuhtide kohta ning liikmesusest ja esindatusest rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides.

Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine

1. septembril algab iga-aastane spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu uuendamine, mille käigus peavad spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid esitama 31. oktoobriks spordiregistrile oma 2018. a tegevusandmed ja 2017. majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia järgi.

Alates 2018. a kehtib spordiorganisatsioonidele uus andmete uuendamise tähtaeg spordiregistris, milleks on kindel ajavahemik, 1. septembrist kuni 31. oktoobrini, varasema 1. märtsi (tegevusandmed) ja 30. juuni (tulude-kulude andmed eelmise majandusaasta kohta) asemel. Muutunud ei ole majandusaasta aruande esitamise tähtaeg äriregistrile ega kohustus uuendada teatud andmeid 30 päeva jooksul alates nende muutumisest aastaringselt.