Algas Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmete uuendamine.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 “Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 22 lg-le 4 on spordiobjekti omanikul kohustus uuendada spordiregistrisse kantud spordiobjekti andmeid vähemalt kord kalendriaastas, 1. novembriks.

Käesoleval aastal uuendatakse 2016. a ja varem Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmeid. Spordiobjektid, mis on kantud alamandmekogusse käesoleval aastal, peavad andmekogusse kantud andmeid uuendama 2019. aasta kevadel. Sagedamini kui kord kalendriaastas tuleb spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid uuendada juhul, kui muutuvad spordiobjekti üldandmed (nt spordiobjekti nimi, kasutuses oleku staatus, kontaktandmed), lisandub uus sportimispaik jne. Andmete uuendamise eesmärgiks on spordiregistris kajastuvate andmete ajakohasus.

Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmehalduritele on spordiregister saatnud andmete uuendamise kohustuse kohta teavituskirja.

Andmete uuendamiseks kinnitab spordiobjekti andmehaldur spordiregistrisse kantud andmete õigsust või esitab vahepeal muutunud andmed oma kasutajakontol asukohaga http://www.spordiregister.ee/admin.

Andmehalduri muutumisel või andmehalduri volituste lõppemisel tuleb spordiobjekti omanikul määrata uus andmehaldur vormil “Spordiobjekti andmehalduri määramine” (sisselogimine ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu) https://www.spordiregister.ee/et/esitamine#elektrooniline_esitamine.