Kohalike omavalitsuste kulutused spordile olid 2016. aastal 59,8 mlj eurot.

Võrreldes 2015. aastaga oli kasv koguni 24% ja märgatava osa sellest moodustasid mahukad investeeringud - Kalevi Spordihall, Pärnu Rannastaadion, Sõle Spordikeskus.

Kokku suurenes investeeringute kogusumma 2016. aastal 10 miljoni euro võrra võrreldes eelmise perioodiga Jätkuvalt on suurimaks kuluvaldkonnaks sporditaristu ülalpidamine, mille osakaal oli 44%. Nii investeeringutele kui mitmesugustele tegevustoetustele kulus 28% spordile tehtud kulutustest.

Juuresolev infograafika annab teemast visuaalse ülevaate. Andmed põhinevad Rahandusministeeriumi Riigiraha rakendusest tehtud väljavõttel tegevusala "08102 Sport" kohta.