Algas koolide sportimistingimuste kaardistamise uuring

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus alustas 24. aprillil koolide sportimistingimuste kaardistamist, mille eesmärgiks on saada ülevaade üldhariduskoolides toimuvast sporditegevusest ning kaardistada võimalused ja vajadused uue kehalise kasvatuse / liikumisõpetuse ainekava täitmiseks ja õpilaste liikumisaktiivsuse ning -oskuste arenguks. Uuringu koostööpartneriteks on Haridus- ja Teadusministeerium, Liikumisharrastuse Kompetentsikeskus, TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, Eesti Kehalise Kasvatuse Liit ning Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Küsimustik koosneb viiest osast: kooli sportimispaigad, liikumisaktiivsust toetatav koolikeskkond, spordivahendid, tunniväline spordiharrastus kooli spordiringides ning liikumisõpetusele üleminekuga kaasnev koolitusvajadus.

Elektrooniline küsimustik saadeti 476 üldhariduskoolile 24. aprillil, ankeedi täitmise tähtaeg on 20. mai.

Kokkuvõtte koolide sportimistingimuste olukorra kohta valmib 2024. a septembrikuus. Samalaadse uuringu viis Spordikoolituse ja -Teabe SA läbi 2013. aastal.

Kontakt: Reele Remmelkoor Tel 735 5064 reele@spordiinfo.ee

Palun oodake!
Mõne aja pärast algab Teie mobiiltelefonis autentimisprotseduur.
Kontrollkood on: __kood__

Smart-IDga sisselogimiseks tuleb Teil oma telefoni sisestada Smart-ID PIN1-kood pärast seda, kui olete saanud teavituse sama kontrollkoodiga, mida näete siin.
Tuvastamine õnnestus! Smart-ID-ga isiku tuvastamine ebaõnnestus