Algas spordiobjektide andmete uuendamine spordiregistris, tähtaeg 1. märts

Veebruaris algas Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogu iga-aastane kohustuslik andmete uuendamine, mis kehtib kõikide sinna kantud spordiobjektide osas.

Vastavalt “Eesti spordiregistri põhimääruse” § 29 lg-le 5 on spordiobjekti omanikul kohustus uuendada spordiregistrisse kantud spordiobjekti andmeid vähemalt kord kalendriaastas, 1. märtsiks.

Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmehalduritele on spordiregister saatnud andmete uuendamise kohustuse kohta teavituskirja.

Andmete uuendamiseks kinnitab spordiobjekti andmehaldur spordiregistrisse kantud andmete õigsust või esitab vahepeal muutunud andmed oma kasutajakontol asukohaga http://www.spordiregister.ee/admin.

Andmehalduri muutumise või andmehalduri volituste lõppemise korral tuleb spordiobjekti omanikul määrata uus andmehaldur vormil “Spordiobjekti andmehalduri määramine” (sisselogimine ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID kaudu) https://www.spordiregister.ee/et/esitamine.

Andmete uuendamisega samal ajal viiakse läbi spordiregistri täiendamine 2023. a või varem valminud, aga spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse veel kandmata spordiobjektide andmetega. Spordiregistrisse kandmiseks tuleb spordiobjekti omanikul esitada registreerimistaotlus spordiobjekti kandmiseks Eesti spordiregistrisse (sisselogimine ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID kaudu).

Andmete uuendamise kampaania eesmärgiks on tagada spordiregistris kajastuvate spordiobjektide andmete ajakohasus, samuti spordiehitiste alamandmekogu täiendamine sinna veel kandmata spordiobjektide andmetega.Palun oodake!
Mõne aja pärast algab Teie mobiiltelefonis autentimisprotseduur.
Kontrollkood on: __kood__

Smart-IDga sisselogimiseks tuleb Teil oma telefoni sisestada Smart-ID PIN1-kood pärast seda, kui olete saanud teavituse sama kontrollkoodiga, mida näete siin.
Tuvastamine õnnestus! Smart-ID-ga isiku tuvastamine ebaõnnestus