1. septembril algab iga-aastane Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu uuendamine, mille käigus peavad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid sõltuvalt oma liigist ja tegevuse staatusest esitama 31. oktoobriks spordiregistrile 2020. a tegevusandmed ja 2019. majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia järgi majandusaasta aruanne äriregistrile seaduses ettenähtud tähtpäevi järgides ja 3 arvu Eesti spordiregistrile: üksikisikutelt saadud tulud, treenerite ja juhendajate tööjõukulud, sportlaste tööjõukulud). 

Olulisemate uuendustena eristatakse ja kogutakse alates 2020. a spordiklubidelt arvandmeid organiseerunud ja teenusepõhiste spordi harrastajate kohta ja palutakse märkida harrastajate arvud spordiklubi teises KOV üksuses asuva filiaali täpsusega. Spordialaliitudel palutakse esitada spordialaliidu võistlussüsteemis osalevate litsentseeritud sportlaste arvandmed.

Samal ajal viiakse läbi spordiregistri täiendamine 2020. a või varem registreeritud, tegutsevate spordiorganisatsioonide ning spordi katusorganisatsioonide liikmeskonda kuuluvate muude organsatsioonide andmetega. Spordiregistrisse kandmiseks tuleb esitada registreerimistaotlus ja vajalikud andmed.

Igal aastal 1. septembrist 31. oktoobrini toimuva andmete uuendamise eesmärk on Eesti spordiregistri ajakohastamine spordiorganisatsioonide, nende tegevusalade, kontaktandmete, rahvusvahelise tegevuse, liikmeskonna, harrastatavate spordialade, harrastajate arvulise, vanulise ja soolise koosseisu, tegutsemispaikade, treenerite ja treenerikutseta juhendajate tööhõive, personali ning eelmise majandusaasta tulude ja kulude andmete osas.

Andmete esitamine on spordiorganisatsioonidele kohustuslik vastavalt Kultuuriministri 17. augusti 2020 määruse nr 4 “Eesti spordiregistri põhimäärus” § 23 lg-le 1 ja 2 ning § 29 lg-le 1 ja 2.

Andmete esitamise võimalused:
1) spordiorganisatsiooni andmehaldur E-ANKEEDINA ID-kaardiga, mobiil-ID, Smart-ID, EU eID või pangalingi kaudu läbi riigi autentimisteenuse sisse logides http://www.spordiregister.ee/admin;
2) spordiregistrisse kandmata organisatsioonid peavad enne andmete esitamist esitama organisatsiooni registreerimistaotluse (esitab juhatuse liige ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu), millega selgitatakse välja organisatsiooni liik ja andmete esitamise vajadus.

Alates 2018. a kehtib spordiorganisatsioonidele tegevusandmete kindel uuendamise tähateg spordiregistris 1. septembrist kuni 31. oktoobrini (tegevusandmed). Teatud andmeid tuleb uuendada 30 päeva jooksul alates nende muutumisest aastaringselt (kontaktandmed, tegutsemise staatus, tegevusalad, tegevjuhi andmed, liikmesus ja esindatus rahvusvahelistes spordiorganisatstioonides, liikmeskond, treenerite ja juhendajate tööhõive andmed, andmehaldur või tema kontaktandmed). Seoses 2020. a kehtinud eriolukorra tõttu on 2020.a uus majandusaasta aruande esitamise tähtpäev 31. oktoober neile organisatsioonidele, kelle majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on ajavahemikus 12.03-31.08.2020.