Eesti spordiregister teatab, et seoses 12. märtsist kuni 17. maini 2020. a kehtinud eriolukorraga, on ajutiselt muutunud majandusaasta aruande esitamist puudutav seadusandlus. Organisatsioon, kellel on kohustus esitada majandusaasta aruanne äriregistrile ajavahemikus 12. märtsist kuni 31. augustini 2020. a, peab selle esitama hiljemalt 31. oktoobril 2020. a.

Näiteks kui organisatsiooni majandusaasta 2019 lõppes koos kalendriaastaga 31. detsembril 2019 (tavaolukorras majandusaasta aruande esitamise tähtpäev 30. juuni 2020), peab ta esitama majandusaasta aruande äriregistrile 31. oktoobriks 2020. a. Majandusaasta aruannet ei ole keelatud esitada varem.

Organisatsioon, kelle majandusaasta aruande esitamise tähtpäev ei lange ajavahemikku 12. märts kuni 31. august 2020. a, peab aruande esitama tavapäraselt, st 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.

Majandusaasta aruannet saab esitada elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu: https://ettevotjaportaal.rik.ee/.

EOK liikmesorganisatsioonid saavad oma liikmeskonna äriregistrile majandusaasta aruande esitamise seisu jooksvalt vaadata allolevalt lingilt: http://www.spordiregister.ee/admin/arireg_liidud.php?aasta=2020.

Vastavalt Eesti spordiregistri põhimäärusele on spordiorganisatsioonil kohustus uuendada Eesti spordiregistrisse kantud andmeid igal kalendriaastal ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober ning esitada äriregistrile majandusaasta aruanne seaduses sätestatud tähtajaks. Õigeaegne majandusaasta aruande esitamine äriregistrile on seadusest tulenev kohustus kõigile juriidilistele isikutele.