Eesti spordiregister tuletab meelde, et 30. juuni on tavapärane majandusaasta aruande esitamise tähtpäev spordiorganisatsioonidele, kelle majandusaasta lõppes koos kalendriaastaga 31.12.2018. Kuna 30. juuni 2019 on puhkepäev, on 2019. a andmete esitamise tähtpäevaks 1. juuli.

Spordiorganisatsioonide andmete esitamine Eesti spordirgistris toimub kahes osas:
1) 6 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu esitatakse äriregistrile tavapärane majandusaasta aruanne (Eesti spordiregistri põhimääruse § 22 lg 11);
2) ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober esitatakse Eesti spordiregistrile spordiorganisatsiooni tegevusandmed jooksva kalendriaasta kohta ning 4 täiendavat arvu spordiorganisatsiooni tulude ja kulude taksonoomia järgi eelmise majandusaasta kohta (üksikisikute maksetest saadud tulud, treenerite ja juhendajate tööjõukulud, sportlaste tööjõukulud ja makstud stipendiumid) (Eesti spordiregistri põhimääruse § 22 lg 1 ja lg 11).

Eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed on üks osa spordiklubide, EOK liikmeskonda mitte kuuluvate spordiühenduste ning spordiklubina tegutsevate spordialaliitude ja -ühenduste kohta Eesti spordiregistrisse kantavatest andmetest.

Majandusaasta aruande äriregistrile esitamise kuupäev kantakse spordiregistrisse kõigi Eesti spordiregistrisse kuuluvate spordiorganisatsioonide kohta.

Vastavalt spordiseaduse § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 6 ja 7 on andmete nõuetekohane esitamine eelduseks riigieelarvelisele toetusele kvalifitseerumiseks. Spordiregister peab oluliseks rõhutada, et tähtaegade osas mööndusi ei tehta, aruande või andmete esitamine tähtajale järgnevast kuupäevast alates loetakse esitamiseks hilinemisega.

Teade vene keeles