Eesti spordiregister tuletab meelde, et 30. juuni on äriregistrile majandusaasta aruande esitamise tähtaeg spordiorganisatsioonidele, mille majandusaasta lõppes koos kalendriaastaga 31.12.2017.

Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid esitavad 2017. a majandusaasta andmed kahes osas:
1) 30. juuniks tavapärane majandusaasta aruanne äriregistrile (Eesti spordiregistri põhimääruse § 22 lg 11);
2) ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober 4 arvu spordiorganisatsiooni majandusaasta tulude ja kulude taksonoomia järgi Eesti spordiregistrile: üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja välja makstud stipendiumide andmed (Eesti spordiregistri põhimääruse § 22 lg 1).

Võrreldes 2017. a on muutunud andmete esitamise järjekord ja tähtaeg Eesti spordiregistris. Tulude-kulude 4 arvu, mis varem esitati Eesti spordiregistrile samuti 30. juuniks, esitatakse nüüd ajavahemikus 1. september kuni 31. oktoober, koos jooksva aasta tegevusandmetega. Varasem tegevusandmete esitamise tähtaeg oli 1. märts. Muudatuste info on täpsemalt kirjas Eesti spordiregistri veebilehel

Vastavalt spordiseaduse § 9 lg 1 on andmete nõuetekohane esitamine eelduseks riigieelarvelisele toetusele kvalifitseerumiseks. Spordiregister peab oluliseks rõhutada, et tähtaegade osas mööndusi ei tehta, aruande või andmete esitamine tähtajale järgnevast kuupäevast alates loetakse esitamiseks hilinemisega.

Teade vene keeles