Kava koodKava nimetus
144400Allveesport
123017Ujumine

Vaata spordikooli pidava spordiorganisatsiooni andmeid