Ragbiväljak
Tehnilised andmed
Pindala10080 (m2)
Pikkus144 (m)
Laius70 (m)
Väljaku katemuru
Väljaku katte täpsustus
Tehisvalgustuse olemasoluei
Lisainfo

Ragbi

Ragbiväljakute arv1
Ragbiväljaku(te) mõõtmed144x70
Kriketiväljak - 1
Tehnilised andmed
Pindala23400 (m2)
Pikkus180 (m)
Laius130 (m)
Väljaku katemuru
Väljaku katte täpsustus
Tehisvalgustuse olemasoluei
Lisainfo

Kriket

Kriketiväljakute arv1
Kriketiväljaku(te) mõõtmed180x130
Kriketiväljak - 2
Tehnilised andmed
Pindala23400 (m2)
Pikkus180 (m)
Laius130 (m)
Väljaku katemuru
Väljaku katte täpsustus
Tehisvalgustuse olemasoluei
Lisainfo

Kriket

Kriketiväljakute arv1
Kriketiväljaku(te) mõõtmed180x130