Aidu-Liiva orienteerumiskaart
Tehnilised andmed
Otseviide EOL-i kaartide andmebaasihttp://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2019066
Kaardi EOL registreerimisnumber2019066
Kaardi sihtostrabeline liigitusorienteerumisjooks
Kaardi geograafiline koordinaat (kaardi tsentri WGS-84)59.325270-27.080129
Kaardi esmase kasutuselevõtmise aasta2019
Kaardistatud ala suurus9.4 (km2)
Kaardi suurusA3
Mõõtkava1:10 000
Kõrgusjoonte vahe2,5m

Orienteerumine