Emajõe orienteerumiskaart
Tehnilised andmed
Otseviide EOL-i kaartide andmebaasihttp://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2018035
Kaardi EOL registreerimisnumber2018035
Kaardi sihtostrabeline liigitussprint
Kaardi geograafiline koordinaat (kaardi tsentri WGS-84)58.3800-26.7317
Kaardi esmase kasutuselevõtmise aasta2018
Kaardistatud ala suurus1 (km2)
Kaardi suurusA4
Mõõtkava1:5 000
Kõrgusjoonte vahe2,5m

Orienteerumine