06.02.2019
Elva suusahüppemägi
220645432
Rajatis
Kinnisasi
17002:008:0087
Spordialases kasutuses
1980
2000
Suusahüppemägi
Kalda tn 4, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
77000170 Elva Vallavalitsus
77000170 Elva Vallavalitsus
Elva suusahüppemägi
Elva suusahüppemägi
Suusahüppemägi
Spordialases kasutuses
suusahüpped
Hea
Tehnilised andmed
Hüppemäe projekteeritud võimsus25 (m)
Suvekatte olemasolujah
Tõstuki või lifti olemasoluei
Tehisvalgustuse olemasolujah
Kohtunike torni olemasolujah
Lisainfo

Suusahüpped

Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
OrganisatsioonSpordiala
Elva SuusaklubiSuusasport