×

EOK JA EOK LIIKMED

2023. aastal ilmus Eesti Olümpiakomitee 100. aastapäevaks Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse väljaandena nime- ja tänuraamat, millega tehti sümboolne kummardus arvukatele spordijuhtidele, kes enam kui 35 aasta jooksul on panustanud meie spordiliitude taastamisse, ülesehitamisse, juhtimisse ja tegevuse laiendamisse. Selle raamatu kaante vahele jõudsid EOK ning tema liikmete (seisuga 30. juuni 2023) asutamise ja taastamise ajad, samuti nende kuulumine Eesti ja rahvusvahelistesse (katus)organisatsioonidesse ning rohkem kui 900 spordijuhi nimed ja tööperioodid aastatest 1987 kuni 2023. Raamatusse koondatu talletati andmebaasina Eesti spordiregistri rüppe.

Kirjasõna fikseerib kindla ajahetke. Siinses veebiteatmikus uueneb kogutud teave aga jooksvalt, samuti on siin võimalik teha tagasiulatuvalt muudatusi ja täpsustusi, sest kuigi 35 aastat tundub esmapilgul lühike periood olema, selgus töö käigus, et mälu ei ole sugugi piiritu. Kõik arvamused, täiendused ja parandused on oodatud lehe allservas oleval aadressil.

Veebiteatmiku kasutamine on lihtne. Vasakult menüüst saab valida huvipakkuva EOK liikme, kas alaliidu, spordiühenduse või piirkondliku spordiliidu, samuti infot EOK enda kohta. Otsinguaknast saab teha päringuid isikute kohta.


Spordikoolituse ja -Teabe SA   2024   daimar@spordiinfo.ee