Spordiorganisatsioonid

1. september – 31. oktoober  tegevusandmed ja tulude-kulude 3 arvu.
Eelmise majandusaasta tulude ja kulude andmed mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile või äriregistrile esitatakse seaduses ettenähtud tähtaegu järgides, st üldjuhul 30 juuniks.

Spordiobjektid

1. veebruar – uute spordiobjektide algandmete esitamine.
1. märts – registrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine.