Vabariigi Valitsus kiitis 26. mail 2011. a heaks riigi infosüsteemi kuuluva spordi andmekogu "Eesti spordiregister" asutamise 1. juunist 2011. a, mil jõustus ka andmekogu asutamiseks vastu võetud volitusnorm spordiseaduses (§ 61 lg-d 1-2). Riigi infosüsteemi kuuluva andmekoguna on Eesti spordiregister liidestatud riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga. Eesti spordiregistri vastutav töötleja on Kultuuriministeerium ja volitatud töötleja Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus.

Eesti spordiregistri eesmärgiks on luua ühtne terviklik spordialane andmekogum, mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -töötajatele nende töös ning spordihuvilistele ja -harrastajatele spordi jälgimisel ja harrastamisel. Spordiregister koosneb neljast alamandmekogust: spordiorganisatsioonide alamandmekogu, spordikoolide alamandmekogu, spordiobjektide alamandmekogu ja treenerite alamandmekogu. Spordiregistri loomisega jätkatakse Spordikoolituse ja -Teabe SA loodud eraõigusliku andmebaasi tegevust uuel kujul. Kõige olulisem erinevus eraõigusliku ja riigi andmekoguna peetava spordiregistri vahel seisneb selles, et riiklikule registrile on andmete esitamine kohustuslik. Andmete kogumine ja avaldamine hakkab toimuma vastavalt 1. juunil 2011. a jõustunud Eesti spordiregistri põhimäärusele "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus".