Spordiobjektide andmete uuendamine

Alanud on Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide iga-aastane andmete uuendamine. Andmete uuendamise tähtaeg on 1. märts 2021. a.

Käesoleval aastal uuendatakse 2020. a ja varem Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmeid. Andmete uuendamise eesmärgiks on spordiregistris kajastuvate andmete ajakohasus.

Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmehalduritele on spordiregister saatnud andmete uuendamise kohustuse kohta teavituskirja.

Andmete uuendamiseks kinnitab spordiobjekti andmehaldur spordiregistrisse kantud andmete õigsust või esitab vahepeal muutunud andmed oma kasutajakontol asukohaga http://www.spordiregister.ee/admin.

Andmehalduri muutumise või andmehalduri volituste lõppemise korral tuleb spordiobjekti omanikul määrata uus andmehaldur vormil “Spordiobjekti andmehalduri määramine” (sisselogimine ID-kaardi või mobiil-ID kaudu) https://www.spordiregister.ee/et/esitamine.

Vastavalt “Eesti spordiregistri põhimääruse” § 29 lg-le 5 on spordiobjekti omanikul kohustus uuendada spordiregistrisse kantud spordiobjekti andmeid vähemalt kord kalendriaastas, 1. märtsiks.