3-5/3 Finantsmajandusliku tegevuse kontroll ja auditi aruanded
Audit nr KM-4/2015 Spordikoolituse ja –Teabe SA-le eraldatud tegevustoetuse kasutamise hindamine
Asutusesisene
02.10.2015