EOK treenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 11.11.2021:

 1. Kristjan Port, esimees
 2. Jaak Salumets
 3. Martin Mooses
 4. Priit Kaasik
 5. Kaarel Zilmer
 6. Toomas Tõnise

Info: Liisa Roos, tel. 5180769, liisa@spordiinfo.ee

EOK treenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandja keskkomisjoni ülesannetes treenerikutsete andmise tagamiseks ja komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
 1. korraldab, koordineerib ja teostab järelvalvet kutse andmise üle treeneri kutsetele;
 2. koostab ja täiendab treeneritele kutse andmise aluseks olevaid dokumente ja juhendmaterjale;
 3. annab treeneri kutseid EOK spordiala treenerite kutsekomisjoni liikmetele;
 4. annab kõrgeimat kutset – eliittreener, EKR tase 8;
 5. kooskõlastab EOK spordiala treenerite kutsekomisjonide poolt esitatud meistertreener, EKR tase 7 kutse andmise;
 6. lahendab kutse andmise käigus tekkinud eriolukordi;
 7. tegutseb apellatsioonikomisjonina EOK spordiala treenerite kutsekomisjonide otsuste suhtes esitatud vaiete puhul.