EOK maletreenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 07.09.2017:

 1. Igor Krupenski, esimees
 2. Tatjana Fomina
 3. Andres Karba
 4. Mihhail Rõtšagov
 5. Viive Tutt
 6. Tõnu Truus, Tõnu Truusi Malekool
 7. Liisa Roos, Spordikoolituse ja - Teabe Sihtasutus

Info: maleliit@maleliit.ee

EOK maletreenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

Male

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
 1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
 2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
 3. Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
 4. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.