EOK maletreenerite hindamiskomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus Spordikoolituse ja -Teabe SA korraldusega 18.01.2023:

  1. Igor Krupenski, esimees
  2. Tatjana Fomina
  3. Andres Karba
  4. Mihhail Rõtšagov
  5. Viive Tutt
  6. Tõnu Truus

Info: maleliit@maleliit.ee

EOK maletreenerite hindamiskomisjon on moodustatud hindamiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

male

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
  1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  3. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.