EOK kabetreenerite hindamiskomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus Spordikoolituse ja -Teabe SA korraldusega 18.01.2023:

  1. Irma Nahkor, esimees
  2. Janek Mäggi, aseesimees
  3. Ülar Poom
  4. Viktoria Lehtmets
  5. Arno Uutma

Info: Viktoria Lehtmets, tel. 5153484, vlehtmets@gmail.com

EOK kabetreenerite hindamiskomisjon on moodustatud hindamiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

kabe

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
  1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  3. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.