EOK kabetreenerite kutsekomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega 07.09.2017:

 1. Irma Nahkor, Tallinna Pedagoogiline Seminar, esimees
 2. Janek Mäggi, Eesti Kabeliit, aseesimees
 3. Viktoria Lehtmets, Eesti Kabeliit
 4. Villem Lüüs, Eesti Kabeliit
 5. Arno Uutma, Eesti Kabeliit
 6. Andres Vakra, Tallinna Haridusamet
 7. Priit Vene, Spordikoolituse ja - Teabe SA

Info: Viktoria Lehtmets, tel. 5153484, vlehtmets@gmail.com

EOK kabetreenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

Kabe

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
 1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
 2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
 3. Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
 4. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.