SpordialaSpordiorga-
nisatsioone
Jalgpall164
Võrkpall124
Korvpall119
Võimlemine119
Kergejõustik109

SpordialaHarrastajaid
Kulturism ja fitness43641
Võimlemine28624
Jalgpall24566
Ujumine17700
Korvpall8804

Teadaanded
Spordiorganisatsioonide tulude-kulude andmete esitamine
19.05.17

Spordiorganisatsioonid peavad esitama 30. juuniks 2017 eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed.

Loe lähemalt.


  TEADAANNE

19. mai 2017
Spordiorganisatsioonide tulude-kulude andmete esitamine 30. juuniks 2017
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

30. juuniks peavad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid spordiregistrile esitama eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes (ESR põhimäärus, § 22 lg 1 ja lg 11).

Majandusaasta tulude ja kulude andmed esitatakse alljärgnevalt

- Spordiregistrile esitavad tulude-kulude andmed Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud, tegutsevad spordiorganisatsioonid (v.a EOK liikmed, kes ei tegutse spordiklubina).

- 2016. a registreeritud spordiorganisatsioonid, kes 30. juuniks äriregistrile aruannet ei esita, teavitatavad sellest kirjalikult spordiregistrit.

- Tulude-kulude andmed esitatakse eelmise majandusaasta, st üldjuhul 2016. a kohta. Kui majandusaasta 2016 lõpeb hiljem kui 31.12.2016, esitatakse spordiregistrile majandusaasta 2015 andmed.

- Tulude-kulude andmete esitamise tähtaeg on 30. juuni 2017.

- Spordiregistrile esitatakse 30. juuniks 4 arvu: üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja välja makstud stipendiumide andmed.

- Äriregistrile esitatakse 30. juuniks tavapärane majandusaasta 2016 aruanne, millest spordiregister saab muud tulude-kulude andmed.

- Andmed loetakse esitatuks juhul, kui need on esitatud nii spordiregistrile kui äriregistrile ja on nende poolt kinnitatud, kuupäevaks loetakse hilisem andmete esitamise kuupäev. Andmed, mis on esitatud 1. juulil 2017 või hiljem, loetakse esitatuks hilinemisega.

Spordiregistrile andmete esitamise võimalused:
1) E-ANKEEDINA https://www.spordiregister.ee/admin (juurdepääs andmehalduril ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu);
2) digiallkirjastatult e-postiga;
3) allkirjastatult tähitud postiga (andmehaldur või juhatuse liige spordiorganisatsiooni tulude-kulude vormil).

Tulude-kulude esitamise vorm:
http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Ankeet_spordiorganisatsioon_tulud_kulud_2017.doc

NB! Juhime tähelepanu, et alates 2018. a muutub spordiregistri iga-aastane andmete uuendamise tähtaeg: 1. märtsi asemel tuleb edaspidi andmeid uuendada ajavahemikus 1. september kuni 30. oktoober, v.a majandusaasta aruanne, mis tuleb esitada äriregistrile seaduses ettenähtud tähtaegu järgides (st üldjuhul 30. juuniks).

Kuna riigieelarveliste sporditoetuste eraldamise eelduseks on üldjuhul spordiregistrile tähtaegselt esitatud andmed ning kuna järgmine tähtaegse esitamise võimalus on alles 1.09.–30.10.2018, peaksid kõik riigieelarvelise toetuse taotlemist planeerivad spordiorganisatsioonid 30. juuniks 2017 tähtajast rangelt kinni pidama. 1. juulil 2017 ja hiljem esitatud andmed loetakse esitatuks hilinemisega. Kokkuleppeline tähtaeg (15. juuli) enam ei kehti.

Andmete esitamise koondinfo: http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

02. jaanuar 2017
Algas spordiorganisatsioonide andmete uuendamine Eesti spordiregistris
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

2. jaanuaril algas iga-aastane Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu uuendamine, mille käigus peavad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid esitama 1. märtsiks 2017 spordiregistrile oma uuendatud tegevusandmed ja 30. juuniks 2017 tulude-kulude andmed.

Samal ajal viiakse läbi spordiregistri täiendamine 2016. a või varem registreeritud spordiorganisatsioonide andmetega. Spordiregistrisse kandmiseks tuleb 2016. a või varem registreeritud tegutsevatel spordiorganisatsioonidel esitada registreerimistaotlus.

Eesmärk on Eesti spordiregistri ajakohastamine arvestuse pidamiseks spordiorganisatsioonide, nende tegevusalade, harrastatavate spordialade, harrastajate arvu ja koosseisu, tegutsemispaikade, treenerite ja juhendajate tööhõive, personali ning majandusaasta 2016 tulude ja kulude andmete üle.

Andmete esitamine on spordiorganisatsioonidele kohustuslik vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" § 18 lg-le 1 ja § 22 lg-le 1. Kui spordiorganisatsioon jätab andmed nõuetekohaselt esitamata, kaotab ta õiguse saada toetust riigieelarvest (Spordiseadus § 9 lg 1).

Andmete esitamise tähtpäevad:
1) EOK ja tema liikmesorganisatsioonid: andmed palutakse esitada 1.veebruariks 2017 e-ankeedina;
2) spordiklubid ja EOK-sse mitte kuuluvad spordiühendused: 1. märts 2017 (tegevusandmed kehtiva seisuga) ja 30. juuni 2017 (eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia järgi);
3) lisaks kõik spordiorganisatsioonid 30 päeva jooksul aastaringselt, juhul, kui muutuvad: kontaktandmed, tegutsemise staatus, liikmeskond, treeneri või juhendaja tööhõive andmed, andmehaldur või tema kontaktandmed.

Andmete esitamise võimalused:
1) spordiorganisatsiooni andmehaldur E-ANKEEDINA ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu sisse logides http://www.spordiregister.ee/admin;
2) andmehaldur või juhatuse liige PABERVORMIL "Eesti spordiregistri ankeet: SPORDIORGANISATSIOON (2017)" digiallkirjastatult e-postiga (esr@spordiinfo.ee) või allkirjastatult tähitud postiga (Spordikoolituse ja –Teabe SA, Riia 181a, 51014 Tartu);
3) spordiregistrisse kandmata spordiorgansatsioonid peavad enne andmete esitamist esitama "Organisatsiooni registreerimistaotluse" (esitab juhatuse liige ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu, digiallkirjastatult või allkirjastatult postiga), millega selgitatakse välja organisatsiooni liik ja andmete esitamise vajadus.

Majandusaasta tulude ja kulude andmed esitatakse alljärgnevalt:
1. Spordiregistrile esitatakse koos tegevusandmetega 1. märtsiks või eraldi 30. juuniks 4 arvu: üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja välja makstud stipendiumide andmed. Äriregistrile esitatakse 30. juuniks tavapärane majandusaasta 2016 aruanne, millest spordiregister saab muud tulude-kulude andmed.
2. Andmed loetakse esitatuks juhul, kui need on esitatud nii spordiregistrile kui äriregistrile ja on nende poolt kinnitatud, kuupäevaks loetakse hilisem andmete esitamise kuupäev. Andmed, mis on esitatud 1. juulil 2017 või hiljem, loetakse esitatuks hilinemisega.
3. Spordiregistrile esitavad majandusaasta 2016 andmed tegutsevad spordiorganisatsioonid, v.a EOK liikmesorganisatsioonid, kes spordiklubina ei tegutse. Kui majandusaasta lõpeb hiljem kui 31.12.2016, esitatakse majandusaasta 2015 andmed. 01.01.2016 või hiljem registreeritud spordiorganisatsioonid, kes 30. juuniks äriregistrile majandusaasta aruannet ei esita, teavitatavad sellest kirjalikult spordiregistrit.

Andmete esitamiseks vajalikud materjalid: http://www.spordiregister.ee punane pealkiri "ANDMETE ESITAMINE" (sh e-ankeedi link, pabervormid ja juhendid eesti ja vene keeles, organisatsiooni registreerimistaotlus, organisatsiooni andmehalduri määramine ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu).

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

27. detsember 2016
Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine algab 2. jaanuaril

2. jaanuaril 2017 algab Eesti spordiregistri iga-aastane kohustuslik andmete uuendamine spordiorganisatsioonidele.

29. detsembrist kuni 2. jaanuarini on spordiregistri administreerimiskeskkond ja kasutajakontod hooldustöödeks suletud.

Ankeedid ja juhendid avaldatakse ning andmeid saab esitada alates 2. jaanuarist http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine

Tegevusandmete uuendamise tähtaeg on 1. märts 2017; eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed tuleb esitada 30.juuniks 2017.

Head vana aasta lõppu!

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

19. september 2016
Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine 2016. aastal

Algas Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmete uuendamine.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" (https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001) § 22 lg-le 4 on spordiobjekti omanikul kohustus uuendada spordiregistrisse kantud spordiobjekti andmeid vähemalt kord kalendriaastas, 1. novembriks.

Käesoleval aastal uuendatakse 2015. aastal ja varem Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmeid. Spordiobjektid, mis on kantud alamandmekogusse käesoleval aastal, peavad andmekogusse kantud andmeid uuendama 2017. aastal. Sagedamini kui kord kalendriaastas tuleb spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid uuendada juhul, kui muutuvad spordiobjekti üldandmed: nt spordiobjekti nimi, kasutuses oleku staatus, kontaktandmed, lisandub uus sportimispaik jne. Andmete uuendamise eesmärgiks on spordiregistris kajastuvate andmete ajakohasus.

Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmehalduritele on spordiregister saatnud andmete uuendamise kohustuse kohta teavituskirja.

Andmete uuendamiseks kinnitab spordiobjekti andmehaldur spordiregistrisse kantud andmete õigsust või esitab vahepeal muutunud andmed oma kasutajakontol asukohaga http://www.spordiregister.ee/admin.

Andmehalduri muutumisel või andmehalduri volituste lõppemisel tuleb spordiobjekti omanikul esitada uued andmed vormil "Spordiobjekti andmehalduri määramine" (taotlemine dokumendiga või ID-kaardi või panga kaudu http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser).

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

23. mai 2016
Spordiorganisatsioonide tulude-kulude andmete esitamine 30. juuniks 2016
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

30. juuniks peavad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid spordiregistrile esitama eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes (ESR põhimäärus, § 22 lg 1 ja lg 11).

Majandusaasta tulude ja kulude andmed esitatakse alljärgnevalt

- Spordiregistrile esitavad tulude-kulude andmed Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud, tegutsevad spordiorganisatsioonid (v.a EOK liikmed, kes ei tegutse spordiklubina).

- 2015. a registreeritud spordiorganisatsioonid, kes 30. juuniks äriregistrile aruannet ei esita, teavitatavad sellest kirjalikult spordiregistrit.

- Tulude-kulude andmed esitatakse eelmise majandusaasta, st üldjuhul 2015. a kohta. Kui majandusaasta 2015 lõpeb hiljem kui 31.12.2015, esitatakse spordiregistrile majandusaasta 2014 andmed.

- Tulude-kulude andmete esitamise tähtaeg on 30. juuni 2016, arvesse võetakse andmeid, mis on esitatud 15. juulini (k.a).

- Spordiregistrile esitatakse 30. juuniks 4 arvu: üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja välja makstud stipendiumide andmed.

- Äriregistrile esitatakse 30. juuniks tavapärane majandusaasta 2015 aruanne, millest spordiregister saab muud tulude-kulude andmed.

- Andmed loetakse esitatuks juhul, kui need on esitatud nii spordiregistrile kui äriregistrile ja on nende poolt kinnitatud, kuupäevaks loetakse hilisem andmete esitamise kuupäev. Andmed, mis on esitatud 16. juulil 2016 või hiljem, loetakse esitatuks hilinemisega.

Spordiregistrile andmete esitamise võimalused:
1) E-ANKEEDINA https://www.spordiregister.ee/admin (juurdepääs andmehalduril ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu);
2) digiallkirjastatult e-postiga;
3) allkirjastatult tähitud postiga (andmehaldur või juhatuse liige spordiorganisatsiooni tulude-kulude vormil).

Tulude-kulude esitamise vorm:
http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Ankeet_spordiorganisatsioon_tulud_kulud_2016.doc

Viimane jooksva aasta andmete esitamise arvestuslik tähtaeg on 15. juuli 2016. Spordiorganisatsioonid, kellel on andmed 15. juuliks 2016 nõuetekohaselt esitamata, kaotavad õiguse riigieelarvelisele toetusele (Spordiseadus, § 9 lg 1 ja 3 ning § 91 lg 7).

Andmete esitamise koondinfo: http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

13. jaanuar 2016
Algas spordiorganisatsioonide andmete uuendamine
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

2. jaanuaril algas iga-aastane Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu uuendamine, mille käigus peavad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid esitama 1. märtsiks 2016 spordiregistrile oma uuendatud tegevusandmed ja 30. juuniks 2016 tulude-kulude andmed.

Samal ajal viiakse läbi spordiregistri uuendamine 2015. a ja varem registreeritud spordiorganisatsioonide andmetega. Spordiregistrisse kandmiseks tuleb 2015. a registreeritud, nii tegutsevatel kui mitte tegutsevatel ning 2014. a või varem registreeritud, tegutsevatel spordiorganisatsioonidel esitada registreerimistaotlus.

Eesmärk on Eesti spordiregistri uuendamine ajakohaste andmetega arvestuse pidamiseks spordiorganisatsioonide, nende tegevusalade, harrastatavate spordialade, harrastajate arvu ja koosseisu, tegutsemispaikade, treenerite ja juhendajate tööhõive, personali ning majandusaasta 2015 tulude ja kulude andmete üle.

Andmete esitamine on kohustuslik vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 “Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 22 lg-le 1 ja § 18 lg-le 1. Kui spordiorganisatsioon jätab andmed nõuetekohaselt esitamata, kaotab ta õiguse saada toetust riigieelarvest (Spordiseadus § 9 lg 1).

Andmete esitamise tähtpäevad:
1) EOK ja tema liikmesorganisatsioonid: andmed palutakse esitada 1.veebruariks 2016 e-ankeedina;
2) spordiklubid ja EOK-sse mitte kuuluvad spordiühendused: 1. märts 2016 (tegevusandmed kehtiva seisuga) ja 30. juuni 2016 (eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia järgi);
3) lisaks kõik spordiorganisatsioonid 30 päeva jooksul aastaringselt, kui muutuvad: kontaktandmed, tegutsemise staatus, liikmeskond, treeneri või juhendaja tööhõive andmed, andmehaldur või tema kontaktandmed.

Andmete esitamise võimalused:
1) spordiorganisatsiooni andmehaldur E-ANKEEDINA ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu sisse logides http://www.spordiregister.ee/admin;
2) andmehaldur või juhatuse liige PABERVORMIL "Eesti spordiregistri ankeet: SPORDIORGANISATSIOON (2016)" digiallkirjastatult e-postiga (esr@spordiinfo.ee) või allkirjastatult tähitud postiga (Spordikoolituse ja –Teabe SA, Riia 181a, 51014 Tartu);
3) spordiregistrisse kandmata spordiorgansatsioonid peavad enne andmete esitamist esitama "Organisatsiooni registreerimistaotluse" (esitab juhatuse liige ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu, digiallkirjastatult või allkirjastatult postiga), millega selgitatakse välja organisatsiooni liik ja andmete esitamise vajadus.

Majandusaasta tulude ja kulude andmed esitatakse alljärgnevalt:
1. Spordiregistrile esitatakse koos tegevusandmetega 1. märtsiks või eraldi 30. juuniks 4 arvu: üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja välja makstud stipendiumide andmed. Äriregistrile esitatakse 30. juuniks tavapärane majandusaasta 2015 aruanne, millelt spordiregister saab muud tulude-kulude andmed.
2. Andmed loetakse esitatuks juhul, kui need on esitatud nii spordiregistrile kui äriregistrile ja on nende poolt kinnitatud, kuupäevaks loetakse hilisem andmete esitamise kuupäev. Andmed, mis on esitatud 16. juulil 2016 või hiljem, loetakse esitatuks hilinemisega.
3. Spordiregistrile esitavad majandusaasta 2015 andmed tegutsevad spordiorganisatsioonid, v.a EOK liikmesorganisatsioonid, kes spordiklubina ei tegutse. Kui majandusaasta lõpeb hiljem kui 31.12.2015, esitatakse majandusaasta 2014 andmed. 01.01.2015 või hiljem registreeritud spordiorganisatsioonid, kes 30. juuniks äriregistrile majandusaasta aruannet ei esita, teavitatavad sellest kirjalikult spordiregistrit.

Andmete esitamiseks vajalikud materjalid: http://www.spordiregister.ee punane pealkiri "ANDMETE ESITAMINE" (sh e-ankeedi link, pabervormid ja juhendid eesti ja vene keeles, organisatsiooni registreerimistaotlus, organisatsiooni andmehalduri määramine ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu).

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

30. detsember 2015
Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine algab 2. jaanuaril

2. jaanuaril 2016 algab Eesti spordiregistri iga-aastane kohustuslik andmete uuendamine spordiorganisatsioonidele.

30. detsembrist kuni 2. jaanuarini on spordiregistri administreerimiskeskkond ja kasutajakontod hooldustöödeks suletud. Andmehalduri määramine ning registreerimistaotluste esitamine ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või pangalingi kaudu töötavad tavapäraselt.

Ankeedid ja juhendid avaldatakse ning andmeid saab esitada alates 2. jaanuarist http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine

Tegevusandmete uuendamise tähtaeg on 1. märts 2016; eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed tuleb esitada 30.juuniks 2016.

Head uut aastat!

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

16. september 2015
Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine 2015. aastal

Algas Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmete uuendamine.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" (https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001) § 22 lg-le 4 on spordiobjekti omanikul kohustus uuendada spordiregistrisse kantud spordiobjekti andmeid vähemalt kord kalendriaastas, 1. novembriks.

Käesoleval aastal uuendatakse 2014. aastal ja varem Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmeid. Spordiobjektid, mis on kantud alamandmekogusse käesoleval aastal, peavad andmekogusse kantud andmeid uuendama 2016. aastal. Sagedamini kui kord kalendriaastas tuleb spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid uuendada juhul, kui muutuvad spordiobjekti üldandmed: nt spordiobjekti nimi, kasutuses oleku staatus, kontaktandmed, lisandub uus sportimispaik jne. Andmete uuendamise eesmärgiks on spordiregistris kajastuvate andmete ajakohasus.

Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmehalduritele on spordiregister saatnud andmete uuendamise kohustuse kohta teavituskirja.

Andmete uuendamiseks kinnitab spordiobjekti andmehaldur spordiregistrisse kantud andmete õigsust või esitab vahepeal muutunud andmed oma kasutajakontol asukohaga http://www.spordiregister.ee/admin.

Andmehalduri muutumisel tuleb spordiobjekti omanikul määrata uus andmehaldur vormil "Spordiobjekti andmehalduri määramine" (taotlemine dokumendiga või ID-kaardi või panga kaudu http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser).

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

19. mai 2015
Spordiorganisatsioonide tulude-kulude andmete esitamine 30. juuniks 2015
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

30. juuniks peavad Eesti spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid spordiregistrile esitama eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorga-nisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes (ESR põhimäärus, § 22 lg 1 ja lg 11).

Spordiregistrile andmete esitamise kord:

- Spordiregistrile esitavad tulude-kulude andmed Eesti spordiregistri spordiorga-nisatsioonide alamandmekogusse kantud, tegutsevad spordiorganisatsioonid, v.a EOK liikmed, kes ei tegutse spordiklubina.

- 2014.a registreeritud spordiorganisatsioonid, kes 30. juuniks äriregistrile aruannet esitama ei pea, ei pea 2015. a tulude-kulude andmeid esitama ka spordiregistrile, juhul kui nad on sellest spordiregistrit teavitanud.

- Tulude-kulude andmed esitatakse eelmise majandusaasta, st üldjuhul 2014. a kohta. Kui majandusaasta 2014 lõpeb hiljem kui 31.12.2014, esitatakse spordiregistrile majandusaasta 2013 andmed.

- Tulude-kulude andmete esitamise tähtaeg on 30. juuni 2015, arvesse võetakse andmeid, mis on esitatud 15. juulini (k.a).

- Tulude-kulude andmed loetakse spordiregistrile esitatuks juhul, kui need on esitatud kahele registrile ja nende poolt kinnitatud, kuupäevaks loetakse hilisem andmete esitamise kuupäev:

          - äriregistrile esitatakse majandusaasta tulude ja kulude andmed tavapärase majandusaasta aruandena;
          - spordiregistrile esitatakse 4 arvu: 1) üksikisikutelt saadud tulud, 2) kuludest stipendiumid,
            3) treenerite ja juhendajate tööjõukulud ja 4) sportlaste tööjõukulud.

Spordiregistrile andmete esitamise võimalused:
1) E-ANKEEDINA https://www.spordiregister.ee/admin (juurdepääs andmehalduril ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või pangalingi kaudu);
2) digiallkirjastatult e-postiga või
3) allkirjastatult tähitud postig (andmehaldur või juhatuse liige spordiorganisatsiooni tulude-kulude vormil).

Tulude-kulude esitamise vorm:
http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Ankeet_spordiorganisatsioon_tulud_kulud_2015.doc

Viimane jooksva aasta andmete esitamise arvestuslik tähtaeg on 15. juuli 2015. Spordiorganisatsioonid, millistel on andmed 15. juuliks 2015 nõuetekohaselt esitamata, kaotavad õiguse riigieelarvelisele toetusele (Spordiseadus, § 9 lg 1 ja 3 ning § 91 lg 7).

Andmete esitamise koondinfo: http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

02. jaanuar 2015
Algas spordiorganisatsioonide andmete uuendamine
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

Ajavahemikus 02.01-01.03.2015 peavad Eesti spordiregistrile uuendatud andmed esitama kõik seisuga 31.12.2014 spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud spordiorganisatsioonid (spordiklubid, spordiühendused, maakonna spordiliidud ja spordialaliidud), samuti spordiregistrisse kandmata spordiorganisatsioonid, kes tegutsevad või on registreeritud 2014.a.

Eesmärk on Eesti spordiregistri uuendamine ajakohaste andmetega arvestuse pidamiseks spordiorganisatsioonide, nende tegevusalade, harrastatavate spordialade, harrastajate arvu ja koosseisu, tegutsemispaikade, treenerite ja juhendajate tööhõive, personali ning majandusaasta 2014 tulude ja kulude andmete üle.

Andmete esitamine on kohustuslik vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 “Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 22 lg-le 1 ja § 18 lg-le 1. Kui spordiorganisatsioon jätab andmed nõuetekohaselt esitamata, kaotab ta õiguse saada toetust riigieelarvest (Spordiseadus § 9 lg 1).

Andmete esitamise tähtpäevad:
1) EOK ja tema liikmesorganisatsioonid: andmed palutakse esitada 1.veebruariks 2014 e-ankeedina;
2) spordiklubid ja EOK-sse mitte kuuluvad spordiühendused: 1. märts 2015 (tegevusandmed kehtiva seisuga) ja 30. juuni 2015 (eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia järgi);
3) lisaks kõik spordiorganisatsioonid 30 päeva jooksul aastaringselt, kui muutuvad: kontaktandmed, tegutsemise staatus, liikmeskond, treeneri või juhendaja tööhõive andmed, andmehaldur või tema kontaktandmed.

Andmete esitamise võimalused:
1) spordiorganisatsiooni andmehaldur E-ANKEEDINA ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu sisse logides http://www.spordiregister.ee/admin;
2) andmehaldur või juhatuse liige PABERVORMIL "Eesti spordiregistri ankeet: SPORDIORGANISATSIOON (2015)" digiallkirjastatult e-postiga (esr@spordiinfo.ee) või allkirjastatult tähitud postiga (Spordikoolituse ja –teabe SA, Riia 181a, 51014 Tartu);
3) spordiorganisatsioonid, kelle andmehalduri volitused on aegunud, andmehaldur muutunud või määramata, peavad e-ankeedile juurdepääsu saamiseks määrama andmehalduri vormil "Organisatsiooni andmehalduri määramine" (juhatuse liige ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu);
4) spordiregistrisse kandmata spordiorgansatsioonid peavad enne andmete esitamist esitama "Organisatsiooni registreerimistaotluse" (juhatuse liige ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu, digiallkirjastatult või allkirjastatult postiga).

Majandusaasta tulude ja kulude andmed esitatakse alljärgnevalt:
1) spordiregistrile esitatakse koos tegevusandmetega 1. märtsiks või eraldi 30. juuniks 4 arvu: üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja välja makstud stipendiumide andmed. Äriregistrile esitatakse 30. juuniks tavapärane majandusaasta 2014 aruanne, millelt spordiregister saab muud tulude-kulude andmed.
2) andmed loetakse esitatuks juhul, kui need on esitatud nii spordiregistrile kui äriregistrile ja on nende poolt kinnitatud, kuupäevaks loetakse hilisem andmete esitamise kuupäev.
3) spordiregistrile esitavad majandusaasta 2014 andmed 31.12.2013.a ja varem registreeritud spordiklubid, spordiklubina tegutsevad spordiühendused ja EOK-sse mitte kuuluvad spordiühendused. Kui majandusaasta lõpeb hiljem kui 31.12.2014, esitatakse majandusaasta 2013 andmed. EOK ja tema liikmesorganisatsioonid spordiregistrile tulude-kulude andmeid esitama ei pea.

Andmete esitamiseks vajalikud materjalid: http://www.spordiregister.ee punane pealkiri "ANDMETE ESITAMINE" (sh e-ankeedi link, pabervormid ja juhendid eesti ja vene keeles, organisatsiooni registreerimistaotlus, organisatsiooni andmehalduri määramine ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu).

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

29. detsember 2014
Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine algab 2. jaanuaril

2. jaanuaril 2015 algab Eesti spordiregistri iga-aastane kohustuslik andmete uuendamine spordiorganisatsioonidele.

30. detsembrist kuni 2. jaanuarini on spordiregistri administreerimiskeskkond ja kasutajakontod hooldustöödeks suletud. Andmehalduri määramine ning registreerimistaotluste esitamine ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või pangalingi kaudu töötavad tavapäraselt.

Ankeedid ja juhendid avaldatakse ning andmeid saab esitada alates 2. jaanuarist http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine

Tegevusandmete uuendamise tähtaeg on 1. märts 2015; eelmise majandusaasta tulude-kulude andmed tuleb esitada 30.juuniks 2015.

Head uut aastat!

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

16. september 2014
Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine 2014. aastal

Algas Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmete uuendamine.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" (https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001) § 22 lg-le 4 on spordiobjekti omanikul kohustus uuendada spordiregistrisse kantud spordiobjekti andmeid vähemalt kord kalendriaastas, 1. novembriks.

Käesoleval aastal uuendatakse 2013. aastal ja varem Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmeid. Spordiobjektid, mis on kantud alamandmekogusse käesoleval aastal, peavad andmekogusse kantud andmeid uuendama 2015. aastal. Sagedamini kui kord kalendriaastas tuleb spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid uuendada juhul, kui muutuvad spordiobjekti üldandmed: nt spordiobjekti nimi, kasutuses oleku staatus, kontaktandmed, lisandub uus sportimispaik jne. Andmete uuendamise eesmärgiks on spordiregistris kajastuvate andmete ajakohasus.

Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmehalduritele on spordiregister saatnud andmete uuendamise kohustuse kohta teavituskirja.

Andmete uuendamiseks kinnitab spordiobjekti andmehaldur spordiregistrisse kantud andmete õigsust või esitab vahepeal muutunud andmed oma kasutajakontol asukohaga http://www.spordiregister.ee/admin.

Andmehalduri muutumisel tuleb spordiobjekti omanikul määrata uus andmehaldur vormil "Spordiobjekti andmehalduri määramine" (taotlemine dokumendiga või ID-kaardi või panga kaudu http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser).

2014. aastal jõustus spordiregistris muudatus, mille kohaselt pikenes andmehalduri volituste maksimaalne kehtivusaeg kolmelt aastalt viiele aastale.

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

27. mai 2014
Spordiorganisatsioonide tulude-kulude andmete esitamine spordiregistrile 30. juuniks
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

30. juuniks 2014 peavad Eesti spordiregistrisse kantud, tegutsevad spordiklubid ja spordiühendused (v.a EOK liikmesorganisatsioonid) esitama spordiregistrile majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes (ESR põhimäärus, § 22 lg 1 ja lg 11).

Alates 2014.a on Eesti spordiregistris muutunud tulude-kulude andmete esitamise kord:
          - spordiorganisatsioon esitab spordiregistrile 30. juuniks majandusaasta tulude ja kulude kohta 4 arvu: 1) üksikisikutelt saadud tulud, 2) kuludest stipendiumid, 3) treenerite ja juhendajate tööjõukulud ja 4) sportlaste tööjõukulud;
          - muud majandusaasta tulude ja kulude andmed esitab spordiorganisatsioon 30. juuniks tavapärase majandusaasta aruandena äriregistrile;
          - tulude-kulude andmed loetakse esitatuks juhul, kui need on esitatud eelmise majandusaasta kohta nii spordiregistrile kui äriregistrile ja on nende poolt kinnitatud, kuupäevaks loetakse hilisem andmete esitamise kuupäev.

Spordiregistrile esitavad majandusaasta 2013 tulude-kulude andmed tegutsevad spordiklubid ja EOK-sse mitte kuuluvad spordiühendused ning EOK liikmesorganisatsioonid, kes tegutsevad spordiklubina.

Kui majandusaasta 2013 lõpeb hiljem kui 31.12.2013, esitatakse spordiregistrile majandusaasta 2012 andmed.

01.01.2013 ja hiljem registreeritud spordiorganisatsioonid, kes 30. juuniks äriregistrile aruannet ei esita ja on sellest teavitanud spordiregistrit, spordiregistrile 30. juuniks 2014 majandusaasta andmeid esitama ei pea.

Andmete esitamise võimalused:
1) E-ANKEEDINA (juurdepääs andmehalduril ID-kaardiga, mobbil-ID-ga või pangalingi kaudu);
2) digiallkirjastatult e-postiga spordiregistri spordiorganisatsiooni tulude-kulude vormil;
3) allkirjastatult tähitud postiga spordiregistri spordiorganisatsiooni tulude-kulude vormil.

Tulude-kulude esitamise vorm:
http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Ankeet_spordiorganisatsioon_tulud_kulud_2014.doc

Viimane jooksva aasta andmete esitamise arvestuslik tähtaeg on 15. juuli 2014. Spordiorganisatsioonid, millistel on andmed 15. juuliks 2014 nõuetekohaselt esitamata, kaotavad õiguse riigieelarvelisele toetusele (Spordiseadus, § 9 lg 1).

Andmete esitamise koondinfo: http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

27. jaanuar 2014
Algas spordiorganisatsioonide andmete uuendamine
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

Ajavahemikus 03.01-01.03.2014 peavad Eesti spordiregistrile uuendatud andmed esitama kõik seisuga 31.12.2013 spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud spordiorganisatsioonid (spordiklubid, spordiühendused, maakonna spordiliidud, spordialaliidud ja EOK). Registreerimistaotlusi ja andmeid oodatakse esitama ka kõiki spordiregistrisse veel kandmata ja tegutsevaid ning kõiki 2013.a registreeritud (tegutsevaid ja mitte tegutsevaid) spordiorganisatsioone.

Eesmärk on Eesti spordiregistri uuendamine ajakohaste andmetega, eesmärgiga pidada arvestust spordiorganisatsioonide, nende tegevusalade, harrastatavate spordialade, spordi harrastajate, tegutsemispaikade, treenerite ja juhendajate tööhõive, personali ning majandusaasta 2013 tulude ja kulude andmete üle.

Andmete esitamine on kohustuslik vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" §22 lg-le 1 ja §18 lg-le 1. Kui spordiorganisatsioon jätab andmed nõuetekohaselt esitamata, kaotab ta õiguse saada toetust riigieelarvest (Spordiseadus § 9 lg 1).

Andmete esitamise tähtpäevad:
1) EOK ja tema liikmesorganisatsioonid: andmed palutakse esitada 1.veebruariks 2014 e-ankeedina;
2) spordiklubid ja EOK-sse mitte kuuluvad spordiühendused: 1. märts 2014 ja 30. juuni 2014 (majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia järgi);
3) lisaks kõik spordiorganisatsioonid 30 päeva jooksul aastaringselt, kui muutuvad: kontaktandmed, tegutse-mise staatus, liikmeskond, treeneri või juhendaja tööhõive andmed, andmehaldur või tema kontaktandmed.

Andmete esitamise võimalused:
1) spordiorganisatsiooni andmehaldur eeltäidetud E-ANKEEDINA ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu sisse logides http://www.spordiregister.ee/admin;
2) andmehaldur või juhatuse liige PABERVORMIL "Eesti spordiregistri ankeet: SPORDIORGANISATSIOON (2014)" digiallkirjastatult e-postiga (esr@spordiinfo.ee) või allkirjastatult tähitud postiga (Spordikoolituse ja –teabe SA, Riia 181a, 51014 Tartu);
3) spordiorganisatsioonid, kelle andmehalduri volitused on aegunud, andmehaldur muutunud või määramata, peavad e-ankeedile juurdepääsu saamiseks määrama andmehalduri vormil "Organisatsiooni andmehalduri määramine" (juhatuse liige ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu);
4) spordiregistrisse kandmata spordiorgansatsioonid peavad enne andmete esitamist esitama "Organisatsiooni registreerimistaotluse" (juhatuse liige ID-kaardiga, mobiil-ID või pangalingi kaudu, digiallkirjastatult e-postiga või allkirjastatult tähitud postiga).

NB! 2014.a spordiregistris jõustuvad muudatused:
1) mobiil-ID-ga autentimise võimalus;
2) spordiorganisatsioonil võimalus valida, kas soovib oma e-posti aadressi eksponeerimist spordiregistri veebilehel või mitte;
3) spordiregistrisse kantakse spordiorganisatsiooni majandusaasta aruande esitamise kuupäev äriregistrile;
4) majandusaasta tulude-kulude andmete esitamisel:
          - spordiorganisatsioon esitab spordiregistrile koos muude andmetega 1.märtsiks või täiendavalt 30.juuniks majandusaasta tulude ja kulude kohta 4 arvu: 1) üksikisikutelt saadud tulud, 2) kuludest stipendiumid, 3) treenerite ja juhendajate tööjõukulud ja 4) sportlaste tööjõukulud;
          - muud majandusaasta tulude ja kulude andmed esitab spordiorganisatsioon 30.juuniks tavapärase majandusaasta aruandena äriregistrile;
          - tulude-kulude andmed loetakse spordiregistris esitatuks juhul, kui need on esitatud eelmise majandusaasta kohta nii spordiregistrile kui äriregistrile ja on nende poolt kinnitatud, kuupäevaks loetakse hilisem andmete esitamise kuupäev.

Spordiregistrile esitavad majandusaasta 2013 tulude-kulude andmed tegutsevad spordiklubid ja EOK-sse mitte kuuluvad spordiühendused ning EOK liikmesorganisatsioonid, kes tegutsevad spordiklubina. Kui majandusaasta 2013 lõpeb hiljem kui 31.12.2013, esitatakse spordiregistrile majandusaasta 2012 andmed. 01.01.2013 ja hiljem registreeritud spordiorganisatsioonid, kes 30.juuniks äriregistrile majandusaasta aruannet ei esita, spordiregistrile 30.juuniks 2014 majandusaasta tulude ja kulude andmeid esitama ei pea.

Andmete esitamiseks vajalikud materjalid: http://www.spordiregister.ee ülal ekraani vasakus nurgas pealkiri "ANDMETE ESITAMINE" (sh e-ankeedi link, pabervormid ja juhendid eesti ja vene keeles, organisatsiooni registreerimistaotlus, organisatsiooni andmehalduri määramine ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu).

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

29. detsember 2013
Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine algab 3. jaanuaril

3. jaanuaril 2014 algab Eesti spordiregistri iga-aastane kohustuslik andmete uuendamine spordiorganisatsioonidele.

30. detsember alates kella 16-st kuni 3.jaanuar on spordiregistri administreerimiskeskkond ja kasutajakontod hooldustöödeks suletud.

Ankeedid ja juhendid avaldatakse ning andmeid saab esitada alates 3. jaanuarist http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine. Andmete uuendamise tähtaeg on 1. märts 2014.

Head vana-aasta lõppu!

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

05. september 2013
Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine 2013. aastal

Algas Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmete uuendamine.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" (https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001) § 22 lg-le 4 on spordiobjekti omanikul kohustus uuendada spordiregistrisse kantud spordiobjekti andmeid vähemalt kord kalendriaastas, 1. novembriks.

Käesoleval aastal uuendatakse 2011. aastal ja 2012. aastal Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmeid. Spordiobjektid, mis on kantud alamandmekogusse käesoleval aastal, peavad andmekogusse kantud andmeid uuendama 2014. aastal. Sagedamini kui kord kalendriaastas tuleb spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid uuendada juhul, kui muutuvad spordiobjekti üldandmed: nt spordiobjekti nimi, kasutuses oleku staatus, kontaktandmed, lisandub uus sportimispaik jne. Andmete uuendamise eesmärgiks on spordiregistris kajastuvate andmete ajakohasus.

Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmehalduritele on spordiregister saatnud andmete uuendamise kohustuse kohta teavituskirja.

Andmete uuendamiseks kinnitab spordiobjekti andmehaldur spordiregistrisse kantud andmete õigsust või esitab vahepeal muutunud andmed oma kasutajakontol asukohaga http://www.spordiregister.ee/admin.

Andmehalduri muutumisel tuleb spordiobjekti omanikul määrata uus andmehaldur vormil "Spordiobjekti andmehalduri määramine" (taotlemine dokumendiga või ID-kaardi või panga kaudu http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser).

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

20. mai 2013
Spordiorganisatsioonide tulude-kulude andmete esitamine spordiregistrile 30. juuniks
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

30. juuniks 2013 peavad Eesti spordiregistrisse kantud, tegutsevad spordiklubid ja spordiühendused (v.a EOK liikmesorganisatsioonid) esitama spordiregistrisse majandusaasta 2012 tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes (ESR põhimäärus, § 22 lg 1).

Need spordiklubid ja –ühendused, millised on esitanud spordiregistrisse muud andmed, aga tulude ja kulude andmeid ei esitanud, saavad tulude ja kulude andmed esitada samal viisil nagu nad esitasid muud andmed. Andmete esitamise võimalused:

1) E-ANKEEDINA: http://www.spordiregister.ee/admin (juurdepääs andmehalduril ID-kaardiga või pangalingi kaudu);
2) digiallkirjastatult e-postiga spordiregistri spordiorganisatsiooni tulude-kulude vormil;
3) allkirjastatult posti teel spordiregistri spordiorganisatsiooni tulude-kulude vormil.

Tulude-kulude esitamise eesti keelne vorm:
Spordiorganisatsiooni tulude-kulude esitamise vorm (tähtaeg 30. juuni 2013)

Tulude-kulude esitamise vene keelne vorm:
Анкета Спортивного Регистра Эстонии: Спортивная Организация (2013), доходы и расходы (cрок – 30 июня 2013)

Juhul kui majandusaasta 2012 lõpeb hiljem kui 31.12.2012, tuleb sellest teavitada spordiregistrit ning esitada eelmise majandusaasta andmed. Juhul kui organisatsioon on registreeritud hiljem kui 01.07.2012, tulude ja kulude andmeid spordiregistrile 30.juuniks 2013 esitama ei pea.

Spordiregister võtab äriregistrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris nende spordiorganisatsioonide tulude-kulude andmed, millised valisid spordiregistrile muid andmeid esitades tulude-kulude andmete esitamise võimaluse äriregistri kaudu. Spordiorganisatsioon peab majandusaasta 2012 aruande sinna esitama ja seal allkirjastama 30.juuniks 2013.

Viimane jooksva aasta andmete esitamise arvestuslik tähtaeg on 15. juuli 2013. Spordiorganisatsioonid, millistel on andmed nõuetekohaselt esitamata, kaotavad õiguse riigieelarvelisele toetusele (Spordiseadus, § 9 lg 1).

Andmete esitamise koondinfo:
http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine

Täiendav info
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

14. jaanuar 2013
Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine 1. märtsiks 2013

Algas Eesti spordiregistri andmete uuendamine spordiorganisatsioonidele. Ajavahemikus 02.01-01.03.2013 peavad Eesti spordiregistrile uuendatud andmed esitama kõik seisuga 31.12.2012 Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud spordi-organisatsioonid (spordiklubid, spordiühendused, maakonna spordiliidud ja spordialaliidud).

Andmeid oodatakse esitama ka kõiki spordiregistrisse veel kandmata, tegutsevaid ja kõiki 2012.a registreeritud (tegutsevaid ja mitte tegutsevaid) spordiorganisatsioone.

    - Andmete uuendamise eesmärk on Eesti spordiregistri uuendamine ajakohaste andmetega, eesmärgiga pidada arvestust spordiorganisatsioonide, nende tegevusalade, harrastatavate spordialade, spordiharrastajate, tegutsemispaikade, treenerite ja juhendajate tööhõive, personali ning majandusaasta 2012 tulude ja kulude andmete üle.

    - Andmete esitamine on kohustuslik vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 “Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” §22 lg-le 1 ja §18 lg-le 1. Kui spordiorganisatsioon jätab andmed nõuetekohaselt esitamata, kaotab ta õiguse saada toetust riigieelarvest (Spordiseadus § 9 lg 1).

    - Andmete esitamise võimalused. Andmed esitab spordiorganisatsiooni andmehaldur E-ANKEEDINA (elektrooniline ankeet) või spordiorganisatsiooni andmehaldur või juhatuse liige PABERVORMIL "Eesti spordiregistri ankeet: SPORDIORGANISATSIOON (2013)" digiall-kirjastatult või allkirjastatult postiga (ankeet tuleb arvutis avada, salvestada või välja trükkida ja täita ning seejärel saata digitaalallkirjastatult e-postiga aadressile esr@spordiinfo.ee või allkirjastatult posti teel aadressile: Spordikoolituse ja –teabe SA, Riia 181a, 51014 Tartu).

    - Andmete esitamise tähtajad: 1. märts 2013 ja 30. juuni 2013 (majandusaasta tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes). EOK liikmes-organisatsioonidel palutakse andmed esitada 1.veebruariks e-ankeedina.

    - Majandusaasta 2012 tulude ja kulude andmete esitamisel spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes saab spordiorganisatsioon valida 3 võimaluse vahel:
          1) spordiregister võtab spordiorganisatsiooni majandusaasta 2012 tulude-kulude andmed äriregistrist, tingimusel, et spordiorganisatsioon esitab spordiregistrile koos muude andmetega 1.märtsiks 3 arvu: treenerite tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ning stipendiumide andmed ning organisatsioon kindlustab majandusaasta andmete esitamise äriregistrile või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile 30.juuniks 2013;
          2) spordiorganisatsioon esitab majandusaasta tulude-kulude andmed spordiregistrile kohe;
          3) spordiorganisatsioon esitab majandusaasta tulude-kulude andmed spordiregistrile 30.juuniks 2013.

    - Spordiregister soovitab:
          1) esitada andmed e-ankeedina (on eeltäidetud, mugav, kiire, e-ankeet ka venekeelne);
          2) esitada ankeet aegsasti enne 1.märtsi, soovitavalt 1.veebruariks (andmete töötlemine võtab aega, varasemal esitamisel vaadatakse andmed kiiremini üle);
          3) juhul, kui spordiorganisatsioon peab esitama spordiregistrile majandusaasta tulude-kulude andmed, on soovitav valida võimalus, kus spordiregister võtab muud tulude-kulude andmed äriregistrist ning spordiorganisatsioon esitab treenerite tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ning stipendiumide andmed koos muude andmetega spordiregistrile 1.märtsiks.

    - Spordiregistrisse kandmata spordiorgansatsioonid peavad enne andmete esitamist esitama registreerimistaotluse (esitab juhatuse liige ID-kaardiga või pangalingi kaudu või digiallkirjastatult või allkirjastatult postiga). Vormi nimi "Organisatsiooni registreerimistaotlus".

    - Andmete esitamiseks vajalikud materjalid on kättesaadavad spordiregistri veebilehel http://www.spordiregister.ee punane pealkiri "ANDMETE ESITAMINE" (sh e-ankeedi link, pabervormid ja juhendid eesti ja vene keeles, organisatsiooni registreerimistaotlus, organisatsiooni andmehalduri määramine ID-kaardi või pangalingi kaudu).

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

21. detsember 2012
2. jaanuaril algab spordiorganisatsioonide andmete uuendamine Eesti spordiregistris

2. jaanuaril 2013 algab Eesti spordiregistri iga-aastane kohustuslik andmete uuendamine spordiorganisatsioonidele.

Ankeedid ja juhendid avaldatakse ning andmeid saab esitada alates 2. jaanuarist http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine. Andmete uuendamise tähtaeg on 1. märts 2013.

31. detsembril ja 1.jaanuaril on spordiregistri administreerimiskeskkond ja kasutajakontod hooldustöödeks suletud. Andmehalduri määramine ning registreerimistaotluste esitamine ID-kaardiga või pangalingi kaudu töötavad tavapäraselt.

Häid jõule ja head uut aastat!

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

26. september 2012
Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine

Algas Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmete uuendamine.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 “Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” (https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001) § 22 lg-le 4 on spordiobjekti omanikul kohustus uuendada spordiregistrisse kantud spordiobjekti andmeid vähemalt kord kalendriaastas, 1. novembriks.

Käesoleval aastal uuendatakse 2011. aastal Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse kantud spordiobjektide andmeid. Spordiobjektid, mis kanti alamandmekogusse 2012. aastal, peavad andmekogusse kantud andmeid uuendama 2013. aastal. Sagedamini kui kord kalendriaastas tuleb nii 2011. kui 2012. aastal spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmeid uuendada juhul, kui muutuvad spordiobjekti üldandmed: nt spordiobjekti nimi, kasutuses oleku staatus, kontaktandmed, lisandub uus sportimispaik jne. Andmete uuendamise eesmärgiks on spordiregistris kajastuvate andmete ajakohasus. 2011. aastal spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmehalduritele saatis spordiregister andmete uuendamise kohustuse kohta e-kirja teel meeldetuletuse 26. septembril.

Andmete uuendamiseks kinnitab spordiobjekti andmehaldur spordiregistrisse kantud andmete õigsust või esitab vahepeal muutunud andmed oma kasutajakontol asukohaga http://www.spordiregister.ee/admin.

Andmehalduri muutumisel tuleb spordiobjekti omanikul määrata uus andmehaldur vormil “Spordiobjekti andmehalduri määramine” (taotlemine dokumendiga või ID-kaardi või panga kaudu http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser).

15. oktoobrist alustab spordiregister registrisse kandmata haridusasutuste spordiobjektide andmete kogumist.

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

16. mai 2012
Spordiorganisatsioonide tulude-kulude andmete esitamine spordiregistrile 30. juuniks
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

30. juuniks 2012 peavad Eesti spordiregistrisse kantud, tegutsevad spordiklubid ja spordiühendused (v.a EOK liikmesorganisatsioonid) esitama spordiregistrisse majandusaasta 2011 tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes.

Need spordiklubid ja –ühendused, millised on esitanud spordiregistrisse muud andmed, aga tulude ja kulude andmeid ei esitanud, saavad tulude ja kulude andmed esitada samal viisil nagu nad esitasid muud andmed. Andmete esitamise võimalused:

1) E-ANKEEDINA: http://www.spordiregister.ee/admin (juurdepääs andmehalduril ID-kaardiga või pangalingi kaudu);
2) digiallkirjastatult e-postiga spordiregistri spordiorganisatsiooni tulude-kulude vormil;
3) allkirjastatult posti teel spordiregistri spordiorganisatsiooni tulude-kulude vormil.

Tulude-kulude esitamise eesti keelne vorm:
http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Ankeet_Spordiorganisatsioon_Tulud_kulud_2012.doc

Tulude-kulude esitamise vene keelne vorm:
http://www.spordiregister.ee/admin/failid/Venek_Ankeet_Spordiorganisatsioon_Tulud_kulud_2012.doc

Spordiregister võtab andmeid vastu 15. juulini. Spordiklubidel ja -ühendustel, millistel on esitatud muud andmed, aga tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia järgi spordiregistrile 15.juuliks esitamata, loetakse andmed puudulikeks ja organisatsioon kaotab õiguse riigieelarvelisele toetusele.

Andmete esitamise koondinfo:
http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

12. jaanuar 2012
Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine Eesti spordiregistris 1.märtsiks
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

2. jaanuaril algas Eesti spordiregistri iga-aastane kohustuslik andmete uuendamine spordiorganisatsiooindele.
Andmed esitatakse E-ANKEEDINA (elektrooniline ankeet) või PABERVORMIL "Eesti spordiregistri ankeet: spordiorganisatsioon (2012)", mis on koos juhendiga kättesaadavad veebilehel
http://www.spordiregister.ee/index.php?ac=esitamine.

Ankeedi esitamise tähtaeg on 1. märts 2012.

Soovitav on andmed esitada e-ankeedina
Andmete esitamiseks on parim viis eeltäidetud elektrooniline ankeet (e-ankeet), mida saab esitada spordiorganisatsiooni poolt eelnevalt määratud andmehaldur oma kasutajakontole spordiorganisatsioonide alamandmekogus ID-kaardiga või pangalingi kaudu sisse logides.
Spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonidele, kes soovivad andmeid esitada e-ankeedina, aga kellel on andmehalduri andmed spordiregistrile esitamata, on soovitav tegutsemisviis:
1) spordiorganisatsiooni juhatuse liige määrab andmehalduri ID-kaardiga või pangalingi kaudu ("TAOTLEMINE ID-KAARDI VÕI PANGALINGI KAUDU", alampealkiri "SPORDIORGANISATSIOON", vormi nimi: "Organisatsiooni andmehalduri määramine");
2) andmehalduri e-posti aadressile saadetakse kinnitus kasutajakonto aktiveerimise kohta ja andmehaldur saab andmed esitada e-ankeedina.

Juhul kui organisatsioon ei soovi või ei saa andmeid esitada e-ankeedina, või ei ole spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud, tuleks andmete esitamiseks kasutada PABERVORMI "Eesti spordiregistri ankeet: spordiorganisatsioon (2012)". Ankeet tuleb arvutis avada, salvestada või välja trükkida ja täita ning seejärel saata juhatuse liikme või volitatud esindaja poolt digitaalallkirjastatult e-postiga aadressile esr@spordiinfo.ee või allkirjastatult posti teel aadressile: Spordikoolituse ja –teabe SA, Riia 181a, 51014 Tartu.

Andmete esitamine on kohustuslik
Spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonil (spordiklubi, spordiühendus, maakonna spordiliit, spordialaliit, rahvuslik olümpiakomitee) on kohustus uuendada andmeid Eesti spordiregistris spordiorganisatsioonide alamandmekogus vähemalt üks kord aastas - iga kalendriaasta 1. märtsiks ning esitada majandusaasta tulude ja kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes (v.a rahvuslik olümpiakomitee ja tema liikmeskonda kuuluv organisatsioon, kui viimane ei tegutse spordiklubina) iga kalendriaasta 30. juuniks.
Spordiregistrisse kandmata spordiorganisatsioonil on kohustus esitada oma andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks 6 kuu jooksul alates organisatsiooni registreerimisest äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, samuti Eesti spordiregistri arhiivi kantud organisatsiooni uuesti tegutsema hakkamisest. Andmete esitamine on kohustuslik spordiregistri põhimääruse § 12 sätestatud tingimustele vastavatele organisatsioonidele.

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

20. detsember 2011
Spordiorganisatsiooni andmehalduri määramine
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

Eesti spordiregistrisse kantud spordiklubidel, spordiühendustel, spordialaliitudel ja maakonna spordiliitudel, kes soovivad 2012.a spordiregistrile andmeid esitada e-ankeedina ja kellel on määramata andmehaldur spordiorganisatsioonide alamandmekogus, palutakse võimaluse korral esitada andmehalduri määramise taotlus spordiregistrile veel 2011.a, soovitavalt ID-kaardiga või pangalingi kaudu.

    - Andmehalduri määramine spordiregistris veel 2011.a on vajalik selleks, et Eesti spordiregister saaks vormistada spordiorganisatsioonile 1.jaanuaril 2012 algavaks kohustuslikuks andmete uuendamiseks vajaliku kasutajakonto ja eeltäidetud e-ankeedi.

    - Võimaluse korral määrata andmehaldur spordiorganisatsiooni juhatuse liikmel ID-kaardiga või pangalingi kaudu http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser ("Taotlemine ID-kaardi või panga kaudu", vormi nimi: "Organisatsiooni andmehalduri määramine").

    - Andmehaldur:
          * on spordiorganisatsiooni allkirjaõigusliku isiku poolt kuni kolmeks aastaks määratud spordiorganisatsiooni esindaja (näiteks tegevjuht, juhatuse liige või muu isik) kes hakkab vastavalt Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud korrale esitama ja iga-aastaselt uuendama spordiorganisatsiooni andmeid spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogus;
          * andmehalduril peaks olema e-posti aadress, ID-kaart ja selle kasutamise oskus arvutiga andmeid esitades või isikutuvastamise võimalus pangalingi (Swedbank või SEB) kaudu;
          * andmehalduri saab määrata kuni kolmeks aastaks, andmehaldurit saab spordiorganisatsioon igal ajal muuta.

    - Andmehalduri määramine toimub spetsiaalsel vormil:
          * http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser
          * ID-kaardiga või panga kaudu ("Taotlemine ID-kaardi või panga kaudu", vormi nimi: "Organisatsiooni andmehalduri määramine"): taotluse esitab organisatsiooni juhatuse liige;
          * digitaalallkirjastatult e-postiga või allkirjastatult paberkandjal postiga ("Taotlemine dokumendiga", vormi nimi: "Organisatsiooni andmehalduri määramine"): taotluse esitab organisatsiooni esindusõiguslik isik;
          * taotluse esitaja võib määrata andmehalduriks iseennast.

    - Juhul kui spordiorganisatsioon soovib 2012.a spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogule esitada andmeid paberkandjal allkirjastatult postiga või digiallkirjastatult e-postiga, siis andmehaldurit määrata ei ole vaja. Alates 2013.a saab andmeid esitada ainult e-ankeedina spordiorganisatsiooni andmehaldur.

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

22. november 2011
Spordiorganisatsioonide andmete esitamise tähtajad 2012
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu eelinfo spordiklubidele, spordiühendustele jt spordiorganisatsioonidele

Alates 1. juunist 2011 tegutseb Eesti spordiregister riigi andmekoguna ning andmete kogumine ja avaldamine toimub vastavalt Eesti spordiregistri põhimäärusele "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001. Andmete esitamine on kohustuslik maakonna spordiliitudele, spordialaliitudele, rahvuslikule olümpiakomiteele ning spordiregistri põhimääruse § 12 sätestatud tingimustele vastavatele spordiklubidele, spordiühendustele ja muudele organisatsioonidele.

Uued andmete esitamise tähtajad spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonile

    - Spordiorganisatsioonil (st spordiklubil, spordiühendusel, spordialaliidul, maakonna spordiliidul ja rahvuslikul olümpiakomiteel) on kohustus uuendada spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud andmed iga kalendriaasta 1. märtsiks (st ajavahemikus 1. jaanuar kuni 1. märts).

    - Majandusaasta tulude ja kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes tuleb spordiklubil ja Eesti Olümpiakomiteesse mitte kuuluval spordiühendusel esitada spordiregistrile hiljemalt iga kalendriaasta 30. juuniks (st ajavahemikus 1. jaanuar kuni 30. juuni).

    - Lisaks on spordiorganisatsioonil kohustus uuendada andmekogusse kantud andmeid 30 päeva jooksul, juhul kui muutub:
          1) tegutsemise staatus (tegevuse lõpetamine või alustamine) või kontaktandmed;
          2) maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liikmeskond;
          3) spetsiifilised andmed (spordiühenduse spetsiifiline või piirkondlik tegevusvaldkond, spordialaliidu poolt esindatavad spordialad ja distsipliinid, spordiklubi nimi või tegevusalad);
          4) spordiklubis või spordialaliidus tegutseva treeneri või treenerikutseta sporditegevust juhendava isiku tööhõive andmed (töösuhte vorm, treener ei tegutse enam või on lisandunud uus treener);
          5) spordiorganisatsiooni andmehaldur või tema kontaktandmed.

    - Maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus ja rahvuslik olümpiakomitee on kohustatud tagama oma juriidilisest isikust liikmete õigeaegse andmete uuendamise.

    - Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantud muu organisatsioon spordiorganisatsioonide ja spordikoolide alamandmekogusse kantud spordikool spordikoolide alamandmekogus oma andmeid uuendama ei pea.

Andmete esitamise võimalused spordiorganisatsioonidele 2012

    - 2012.a andmete esitamise vormid ja juhendid spordiorganisatsioonile avaldatakse spordirgeistri veebilehel www.spordiregister.ee alates 28. detsembrist 2011.

    - Andmete esitamiseks on kolm võimalust:
          1) eeltäidetud elektroonilise ankeedina (e-ankeet) internetis, sisselogimine ID-kaardiga, pangalingi kaudu (Swedbank või SEB) (andmehaldur);
          2) e-postiga digitaalallkirjastatult (juhatuse liige);
          3) postiga allkirjastatult (juhatuse liige).

    - Spordiorganisatsioon saab alates 1.jaanuarist 2012 esitada andmeid eeltäidetud e-ankeedina ainult juhul, kui ta on eelnevalt määranud andmehalduri spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogus ja andmehaldurile spordiregistri poolt vormistatud kasutajakonto on aktiveeritud.

    - Spordiorganisatsioonil, kellel on andmehaldur spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogus määramata, palutakse seda teha 16. detsembriks 2011.
Vorm: "Organisatsiooni andmehalduri määramine"; vastavalt "Taotlemine dokumendiga" või "Taotlemine ID-kaardi või panga kaudu": http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser

    - Alates 2013. a saab andmeid esitada ainult e-ankeedina.

Uue organisatsiooni kandmine spordiorganisatsioonide alamandmekogusse

    - Spordiregistrisse kandmata spordiorganisatsioonil on kohustus esitada oma andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks kuue kuu jooksul alates organisatsiooni registreerimisest äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, samuti Eesti spordiregistri arhiivi kantud spordiorganisatsiooni uuesti tegutsema hakkamisest.

    - Maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus ja rahvuslik olümpiakomitee on kohustatud pärast andmekogusse kandmata organisatsiooni vastu võtmist oma liikmeskonda tagama, et vastuvõtud organisatsioon esitab andmed andmekogule 30 päeva jooksul.

    - Andmekogusse kandmiseks esitab organisatsioon andmekogu volitatud töötlejale registreerimistaotluse ja vajalikud andmed ning määrab spordiorganisatsiooni poolse andmehalduri ehk isiku, kes hakkab vastavalt Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud korrale edaspidi esitama ja iga-aastaselt uuendama spordiorganisatsiooni andmeid.
Vorm "Organisatsiooni registreerimistaotlus", vastavalt "Taotlemine dokumendiga" või "Taotlemine ID-kaardi või panga kaudu": http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser

Organisatsiooni kustutamine spordiorganisatsioonide alamandmekogust

Andmekogusse kantud organisatsioon kustutatakse ja tema andmed arhiveeritakse, kui:
          1) organisatsioon kustutatakse äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist;
          2) spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei tegutse;
          3) kuus kuud pärast spordiregistri põhimääruses sätestatud andmete uuendamise tähtpäeva (1. märts ja 30. juuni), kui spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei ole andmeid esitanud või ei ole esitanud andmeid nõuetekohaselt;
          4) muu organisatsioon ei ole enam ühegi andmekogusse kantud maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige.

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

22. november 2011
Spordiorganisatsiooni andmehalduri määramine 16.detsembriks 2011
Teade eesti keeles   
Teade vene keeles   

Spordiregistrisse kantud spordiklubidel, spordiühendustel, spordialaliitudel ja maakonna spordiliitudel palutakse 16. detsembriks 2011 määrata andmehaldur spordiorganisatsioonde alamandmekogus, juhul kui see on tegemata.

    - Andmehalduri määramine spordiregistris 16.detsembriks 2011 on vajalik selleks, et Eesti spordiregister saaks vormistada spordiorganisatsioonile 1.jaanuaril 2012 algavaks kohustuslikuks andmete uuendamiseks vajaliku kasutajakonto ja eeltäidetud e-ankeedi.

    - Andmehaldur on spordiorganisatsiooni allkirjaõigusliku isiku poolt kuni kolmeks aastaks määratud spordiorganisatsiooni esindaja, kes hakkab vastavalt Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud korrale esitama ja iga-aastaselt uuendama spordiorganisatsiooni andmeid spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogus.

    - Andmehalduril peaks olema e-posti aadress, ID-kaart ja selle kasutamise oskus arvutiga andmeid esitades.

    - Enne 16. detsembrit 2011 spordiregistri alamandmekogus määratud andmehaldurile vormistatakse andmete esitamist, parandamist, uuendamist ja spordiorganisatsiooni andmetele juurdepääsu haldamist võimaldava kasutajakonto Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogus, mis aktiveeritakse hiljemalt 1. jaanuaril 2012.

    - Andmehalduri saab määrata kuni kolmeks aastaks, andmehaldurit saab spordiorganisatsioon igal ajal muuta.

    - Andmehalduri määramine:
          * taotluse esitab organisatsiooni esindusõiguslik isik
          * http://www.spordiregister.ee/admin/index.php?ac=newuser
          * ID-kaardiga või panga kaudu (vormi nimi: "Organisatsiooni andmehalduri määramine"; "Taotlemine ID-kaardi või panga kaudu")
          * digitaalallkirjastatult e-postiga või allkirjastatult paberkandjal postiga (vormi nimi: "Organisatsiooni andmehalduri määramine"; "Taotlemine dokumendiga").

    - Juhul kui spordiorganisatsioon soovib spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogule esitada andmeid paberkandjal allkirjastatult postiga või digiallkirjastatult e-postiga, siis andmehaldurit 16. detsembriks 2011 määrata ei ole vaja. Allkirjastatult ja digiallkirjastatult saab andmeid esitada kuni 2012.a lõpuni organisatsiooni esindusõiguslik isik (juhatuse liige või volitatud esindaja – volitatud esindaja puhul tuleb ankeedile lisada ka volikirja koopia). Alates 2013.a saab andmeid esitada ainult e-ankeedina spordiorganisatsiooni andmehaldur.

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

4. oktoober 2011
Eesti spordiregister alustab andmete kogumist spordiehitiste alamandmekogusse

Algab Eesti spordiregistri 2011. a spordiehitiste alamandmekogu küsitlus, mille käigus kogutakse andmekogusse esmakordselt andmed Eestis asuvate spordiobjektide ja sportimispaikade kohta. Küsitluse algvalimina kasutatakse 2010. a sügisel maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste kaasabil kogutud algandmeid kohalikes omavalitsusüksustes olemasolevate spordiobjektide kohta.

Vastavalt Eesti spordiregistri asutamise ja registri pidamise põhimääruse § 20 lg-le 1 on spordiobjekti omanikul kohustus algatada temale kuuluva spordiobjekti andmete esitamine andmekogusse kandmiseks 30 päeva jooksul alates spordiobjekti kasutusele võtmisest või spordiobjekti omandiõiguse omandamisest, samuti uuendada spordiobjekti andmeid andmekogus vähemalt üks kord kalendriaastas, 1. novembriks.

Spordiobjekt on püsivalt hooldatud hoone, hoone osa, rajatis, rajatise osa, hoonete kooslus, rajatiste kooslus, hoone(t)e ja rajatis(t)e kooslus või maa-ala, milles või millel asub vähemalt üks sportimispaik, mis on mõeldud avalikuks kasutamiseks või kus toimub regulaarne (vähemalt üks kord nädalas poolaasta või hooaja jooksul) ja avalikkusele kättesaadav organiseeritud sporditegevus või sportimisega seotud õppetöö ja mille otstarve vastab "Spordiobjektide ja sportimispaikade liigitusele".

Spordiobjekti kandmiseks Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse tuleb esitada spordiobjekti registreerimistaotlus ning seejärel spordiobjekti sisulised andmed e-ankeedis. Registreerimistaotlus saadetakse eeltäidetuna spordiobjektide teadaolevatele omanikele e-kirja teel 3.-5. oktoobrini k.a. Registreerimistaotlusel on omanikul võimalik määrata igale spordiobjektile andmehaldur, kes täidab ja esitab e-ankeedi ning uuendab edaspidi andmeid igal kalendriaastal. Spordiobjektide omanikel, kes pole hiljemalt 6.oktoobriks e-kirja teel eeltäidetud registreerimistaotlust saanud, palutakse esitada spordiobjekti registreerimistaotlus (paberkandjal või spordiregistri administreerimissüsteemis) siit.

Spordiehitiste alamandmekogu küsitlust koordineerivad maakonna spordinõukogude ettepanekul nimetatud maavalitsuste spordi eest vastutavad ametnikud, kohalike omavalitsusasutuste sporditöötajad ja maakonna spordiliitude töötajad ehk spordiehitiste alamandmekogu piirkondlikud juhtisikud.

Registreerimistaotluse esitamise tähtaeg: 10. oktoober 2011
E-ankeedi esitamise tähtaeg: 1. november 2011

Küsitluse materjalid
    - Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogu spordiobjektide ja sportimispaikade liigitus (selgitustega)
    - Eesti spordiregistri üldjuhend: spordiehitiste alamandmekogu
    - Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogu piirkondlikud juhtisikud
    - Kultuuriministeeriumi pöördumine riigi-, kohalike omavalitsuste ja eraõiguslike spordiobjektide omanikele
    - Spordiobjekti registreerimistaotlus
    - Eesti spordiregistrisse esitatavate andmete loetelu (III. Spordiehitiste alamandekogu)
    - Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Andmete kogumist Eesti spordiregistri spordiehitiste alamandmekogusse toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Eesti spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

3. august 2011
Uued andmete esitamise tähtajad spordiorganisatsioonidele.

Alates 1. juunist 2011 tegutseb Eesti spordiregister riigi andmekoguna ning muutunud on varem eraõiguslikus spordiregistris kehtinud andmete uuendamise põhimõtted ja tähtajad. 30. aprilli asemel tuleb spordiorganisatsioonil uued andmed esitada iga kalendriaasta 1. märtsiks (tulude-kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia järgi 30. juuniks), vahepeal muutunud treenerite tööhõive andmeid, kontaktandmeid, liikmeskonna andmeid jms tuleb spordiregistris uuendada 30 päeva jooksul. Ajavahemikus 1. jaanuar kuni 1. märts peavad andmeid uuendama kõik spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonid. Uued spordiklubid ja spordiühendused peavad esitama andmed spordiregistrile kuue kuu jooksul. Spordiregistrile andmete esitamine on spordiorganisatsioonidele ja tema liikmesorganisatsioonidele kohustuslik.

Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantavad organisatsioonid

Spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kantakse andmed spordiorganisatsioonide ja muude organisatsioonide kohta. Spordiorganisatsioonid on spordiklubid, maakonna spordiliidud, spordialaliidud, spordiühendused ja rahvuslik olümpiakomitee. Muude organisatsioonide kohta kantakse andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse juhul, kui nad kuuluvad mõne andmekogusse kantud spordiorganisatsiooni, välja arvatud spordiklubi, liikmeskonda.

Uue organisatsiooni kandmine spordiorganisatsioonide alamandmekogusse

Spordiorganisatsioonil on kohustus esitada oma andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks kuue kuu jooksul alates organisatsiooni registreerimisest äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, samuti Eesti spordiregistri arhiivi kantud spordiorganisatsiooni uuesti tegutsema hakkamisest.

Juhul kui spordiühenduse või –liidu liikmeskonda võetakse vastu organisatsioon, kes ei ole spordiorganisatsioon (muu organisatsioon), peab selline organisatsioon esitama oma andmed spordiorganisatsioonide alamandmekogusse kandmiseks 30 päeva jooksul.

Andmekogusse kandmiseks esitab organisatsioon andmekogu volitatud töötlejale registreerimistaotluse ja vajalikud andmed ning määrab spordiorganisatsiooni poolse andmehalduri ehk isiku, kes hakkab vastavalt Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud korrale edaspidi esitama ja iga-aastaselt uuendama spordiorganisatsiooni andmeid.

Organisatsiooni registreerimistaotluse vorm
Organisatsiooni registreerimistaotluse juhend

Andmete uuendamise sagedus ja tähtajad spordiorganisatsioonide alamandmekogus

Spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioon peab esitama (uuendama) andmeid vähemalt üks kord aastas - iga kalendriaasta 1. märtsiks ning esitama majandusaasta tulude ja kulude andmed (v.a rahvuslik olümpiakomitee ja tema liikmeskonda kuuluv organisatsioon, kui viimane ei tegutse spordiklubina) iga kalendriaasta 30. juuniks.

Lisaks on spordiorganisatsioonil kohustus uuendada andmekogusse kantud andmeid 30 päeva jooksul, juhul kui muutub:
1) tegutsemise staatus (tegevuse lõpetamine või alustamine) või kontaktaadress;
2) spetsiifilised andmed (spordiühenduse spetsiifiline või piirkondlik tegevusvaldkond, spordialaliidu poolt esindatavad spordialad ja distsipliinid, spordiklubi nimi või tegevusalad);
3) maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liikmeskond;
4) spordiklubis või spordialaliidus tegutseva treeneri või treenerikutseta sporditegevust juhendava isiku tööhõive andmed (töösuhte vorm, treener ei tegutse enam või on lisandunud uus treener);
5) spordiorganisatsiooni andmehalduri või tema kontaktandmed.

Andmekogusse kantud muu organisatsioon oma andmeid andmekogus uuendama ei pea.

Maakonna spordiliit, spordialaliit, spordiühendus ja rahvuslik olümpiakomitee on kohustatud tagama oma juriidilisest isikust liikmete andmete uuendamise andmekogus Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud tähtpäevadeks.

Spordiorganisatsiooni andmete esitamise vorm (tähtaeg 1. märts 2012)
Spordiorganisatsiooni andmete esitamise juhend
Spordiorganisatsiooni tulude-kulude esitamise vorm (tähtaeg 30. juuni 2012)
Spordiregistrisse kantud andmete uuendamise vorm (30 päeva jooksul alates muudatusest)

Organisatsioon kustutamine spordiorganisatsioonide alamandmekogust

Andmekogusse kantud organisatsioon kustutatakse ja tema andmed arhiveeritakse, kui:
1) organisatsioon kustutatakse äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist;
2) spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei tegutse;
3) kuus kuud pärast käesolevas määruses sätestatud andmete uuendamise tähtpäeva (1. märts ja 30. juuni), kui spordiorganisatsioon, kes ei ole ühegi maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige, ei ole andmeid esitanud või ei ole esitanud andmeid nõuetekohaselt;
4) muu organisatsioon ei ole enam ühegi andmekogusse kantud maakonna spordiliidu, spordialaliidu, spordiühenduse või rahvusliku olümpiakomitee liige.

Täname andmete esitamise eest!

Lugupidamisega,

Eesti Spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

11. juuli 2011
Eesti spordiregistri 2010.a aruandeperioodi küsitlused "Spordiorganisatsioon" ja "Spordikool" on lõppenud.

Eesti spordiregistri 2011.a küsitlused 2010.a aruandeperioodi kohta "Spordiorganisatsioon" ja "Spordikool" on lõppenud ja e-ankeedi esitamise keskkond on suletud.

Täname andmete esitamise eest!

Lugupidamisega,

Eesti Spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407


  TEADAANNE

17. mai 2011
Eesti Spordiregistri 2010. a aruandeperioodi andmeid võetakse vastu 30. juunini.

Eesti Spordiregistri küsitluse "Spordiorganisatsioon" spordiorganisatsioonide majandusaasta tulude-kulude esitamise tähtaeg spordiregistrile on 30. juuni. Kuni selle kuupäevani võtab spordiregister vastu ka nende küsitluste "Spordiorganisatsioon" ja "Spordikool" valimisse ja sihtgruppi kuuluvate organisatsioonide 2010.a andmeid, kellel ka küsitluste muud andmed on veel esitamata.

Need spordiorganisatsioonid, kes esitasid 2010. a aruandeperioodi andmed enne 30. aprilli, aga tulude ja kulude andmeid ei esitanud, saavad tulud ja kulud hiljemalt 30. juuniks esitada samal viisil nagu nad esitasid muud andmed ehk kas e-ankeediga (sisenemisel kehtivad samad salasõnad, mis muude andmete esitamisel) või täites ankeedi "Spordiorganisatsioon" või ankeedi "Spordiorganisatsioon (tulud ja kulud)" ning saates selle e-postiga või postiga Eesti Spordiregistrile või piirkondlikule juhtisikule.

    - Eesti Spordiregistri elektrooniline ankeet asub: http://www.eok.ee/klubid/ankeet.php
    - Ankeet spordiorganisatsioonidele ainult 2010. a majandusaasta tulude-kulude esitamiseks "Spordiorganisatsioon (tulud-kulud)"

Ankeedid ja juhendid organisatsioonidele, kellel 2010. a andmed veel esitamata: vt allpool (Teadaanne 15. märtsist, küsitluse materjalid, 1. Küsitlus "Spordiorganisatsioon" või 2. Küsitlus "Spordikool").

Küsimuste ja e-ankeedi täitmisel esinevate tehniliste probleemide korral palume ühendust võtta piirkondliku juhtisikuga või Eesti Spordiregistriga tel 7 303 407, esr@spordiinfo.ee


  TEADAANNE

15. märts 2011
Eesti Spordiregister alustab 2010. aruandeperioodi kohta spordiorganisatsioonide ja -koolide andmete kogumist.

Algavad Eesti Spordiregistri 2011. a ankeetküsitlused "Spordiorganisatsioon" ja "Spordikool", millega uuendatakse spordiregistrit. Küsitluse käigus saadud andmed edastatakse Statistikaametile, kes alates 2011. a spordiklubide andmeid enam ise ei kogu ning valmistutakse ette andmete üleandmiseks riigi andmekogule. 1. juunil 2011. a jõustub spordiseaduse muudatus (RT I 2010, 35, 191), spordiregister muutub riigi andmekoguks ning andmete esitamine spordiorganisatsioonidele kohustuslikuks.

Ankeetküsitluse sihtgrupp: spordialaliitudesse, maakonna spordiliitudesse ning spordiühendustesse kuuluvad ja mittekuuluvad 2010. a tegutsenud ja asutatud spordiklubid ning Eesti Olümpiakomiteesse (EOK) mittekuuluvad spordiühendused ja spordikoolid. Küsitluse läbiviimiseks on koostatud spordiorganisatsioonide ja spordikoolide valim (vt allpool).

Sihtgruppi kuuluvad, kuid valimist välja jäänud organisatsioonidel palutakse ühendust võtta spordiregistriga esr@spordiinfo.ee tel 7 303 407 (teatada reg. kood, nimetus, kontaktisiku nimi ja amet, tel nr, e-post, veebileht).

Elektrooniline ankeet asub: http://www.eok.ee/klubid/ankeet.php
Andmete esitamiseks on soovitatuim viis eeltäidetud elektroonline ankeet, mis valmistatakse ette vaid organisatsiooni e-posti aadressi olemasolul. Ligipääsu ankeedile vormistab piirkondlik juhtisik.

Ankeedi esitamise tähtaeg: ankeet esitatakse piirkondlikule juhtisikule tema poolt sätestatud tähtajaks (kuni 30.04.2011).

Küsitluste materjalid

    - Eesti Spordiregistri piirkondlikud juhtisikud 2011 eesti keeles, vene keeles
    - Spordialade ja distsipliinide klassifikaator "Spordialade liigitus" eesti keeles, vene keeles

1. Küsitlus "Spordiorganisatsioon" (spordiklubi, spordiühendus või –liit)
    - ankeet eesti keeles, vene keeles
    - ankeedi lisa eesti keeles, vene keeles
    - juhend eesti keeles, vene keeles
    - spordiorganisatsioonide valim 2011

2. Küsitlus "Spordikool"
    - ankeet eesti keeles, vene keeles
    - juhend eesti keeles, vene keeles
    - spordikoolide valim 2011

Eesti Spordiregister
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7 303407

© 2024. Kultuuriministeerium. Spordikoolituse ja -Teabe SA
Eesti spordiregister - Riia 181a 51014 Tartu, tel: 730 3407, e-post: esr@spordiinfo.ee