EOK rulluisutreenerite hindamiskomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus Spordikoolituse ja -Teabe SA korraldusega 11.11.2021:

 1. Karin Uudevald, esimees
 2. Jarek Mäestu
 3. Antti Haljak
 4. Erki Kullap
 5. Inga Micule
 6. Tõnis Paalme
 7. Karl Kristian Alasi
 8. Mart Markus
 9. Piret Rink

Info: Karin Uudevald, tel. +372 566 279 83, hindamiskomisjon@rulluisuliit.ee

EOK rulluisutreenerite hindamiskomisjon on moodustatud hindamiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

rulluisutamine

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
 1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
 2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
 3. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.