EOK orienteerumistreenerite hindamiskomisjon on kinnitatud neljaks aastaks alltoodud koosseisus EOK treenerite kutsekomisjoni poolt, e-koosoleku otsus 18.01.2023:

  1. Elo Saue
  2. Paul Poopuu
  3. Raul Kudre
  4. Tiit Tali
  5. Vallo Vaher

Info: Maret Vaher, tel. 5232977, eol@orienteerumine.ee

EOK orienteerumistreenerite hindamiskomisjon on moodustatud hindamiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

orienteerumine

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:
  1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  3. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.