Koolide sportimistingimuste kaardistamine 2013
Aruanded ja andmed

Aruanded ja andmed

Projekti ülevaade

Vastavalt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammile 2011-2015 on valitsusliidu programmi üheks eesmärgiks koolispordi tähtsustamine, koolide sportimistingimuste parandamine. Selle eesmärgi täitmiseks on Vabariigi Valitsus seadnud Haridus- ja Teadusministeeriumile ülesandeks viia 2013. aastal läbi koolide sportimistingimuste kaardistamine.

Käesoleva projekti teostamise algatas Haridus- ja Teadusministeerium, tehes vastava ettepaneku Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusele.

Projekti eesmärgiks oli sportimistingimuste hetkeolukorra arvuline kaardistamine põhikoolides ja gümnaasiumides, kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides.

Projekti põhiülesanded olid järgmised:
  1. kaardistada koolide varustatus spordivahenditega;
  2. koguda andmed koolides puuduoleva spordiinventari kohta;
  3. kaardistada tunniväline tegevus koolide spordiringides;
  4. kaardistada koolide poolt kehalise kasvatuse tundideks ja spordiga seotud õppetööks kasutatavad sportimispaigad.


Projekti aruandes on tutvustatud töö teostamise metoodikat ja saadud tulemusi. Käesolev veebikeskkond võimaldab sirvida olulisemaid aruandeid ja tabeleid, paljudes kohtades on andmeid võimalik filtreerida erinevate parameetrite järgi.