SeadusedKutseseadus
Spordiseadus
Kutsenõukogu töökord
KutsestandardidKutsestandard Abitreener EKR 3
Kutsestandard Nooremtreener EKR 4
Kutsestandard Treener EKR 5
Kutsestandard Vanemtreener EKR 6
Kutsestandard Meistertreener EKR 7
Kutsestandard Eliittreener EKR 8
KorradKutse andmise kord treeneri kutsetele
Kutse andmise korraldamine - juhendmaterjal kutsekomisjonidele
LisamaterjalidKutseomistamise tasu määrad
Vaatlusanalüüsi arvestamise kord
Kutse taotlemine E-keskkonnas